Home > Business > IBA zoekt nieuwe toekomst voor Parkstad

IBA zoekt nieuwe toekomst voor Parkstad

Auteur: Jo Cortenraedt

In Zuid-Limburg en zeker ook in Parkstad is er een ruime schat aan cultureel erfgoed. Dan hebben we het over kerken, kloosters, hoeves, kastelen en andere vaak historische en soms ook monumentale gebouwen. Maar lang niet al deze gebouwen zijn nog in gebruik waardoor verval dreigt. IBA Parkstad, het grote project ‘Internationale Bau Ausstellung’ naar Duits voorbeeld, is onder leiding van architect Jo Coenen bezig om alles in kaart te brengen en vervolgens om zoveel mogelijk ideeën en oplossingen aan te dragen. 

Dat zoveel mensen van naam en faam uit en van buiten de regio bereid zijn om er samen met hem de schouders onder te zetten, geeft Jo Coenen – curator en directeur – een enorme stimulans. Hij beseft hoe moeilijk de opdracht is om tussen nu en 2020 ervoor te zorgen dat heel Parkstad een flinke ‘boost’ krijgt en de grauwheid, waarmee sinds de sluiting van de mijnen de Oostelijke Mijnstreek vereenzelvigd wordt, kan worden afgeschud.  

Een van de doelstellingen van IBA is om kritisch te gaan kijken naar al het cultureel erfgoed dat Parkstad rijk is en dat lang niet altijd meer een functie heeft. Er gaan veel minder mensen naar de kerk. Klassieke hoeven en boerderijen hebben vaak plaatsgemaakt voor grootschalige veestallen. Er zijn nog maar weinig kloosters die nog door zusters bewoond en gebruikt worden. En de adel is in veel gevallen niet meer in staat om het familiekasteel te onderhouden en trekt weg.

„Ik overzie het veld en alles moet tegelijk gebeuren,” vertelt Jo Coenen. „Ik ben blij met al die specialisten die belangrijk veldwerk doen. Dit is een bepaalde methode om veel tegelijk aan de orde te stellen. Ik heb specialisten uitgekozen die niet alleen verstand hebben van regels en van bouwtechnieken, maar die in staat zijn verder te kijken en hun fantasie te gebruiken. Zo gaat dat een rapport opleveren over de kerken in Parkstad, met een complete analyse. Wat is de bouwtechnische staat, de huidige functionaliteit, wat kun je ermee? We maken als het ware scans. En dan praten we met mensen uit de praktijk zoals deken Van Galen, die daarmee hopelijk uit de voeten kan. Het zou mooi zijn als onze analyse in een aantal gevallen onverwachte mogelijkheden zou opleveren.”

Voor Jo Coenen is het duidelijk dat IBA niet zomaar gaat beslissen welke kerk bijvoorbeeld wel of niet dicht moet. „Dat is niet onze positie. Maar wij kunnen wel goed onderbouwde argumenten aandragen voor een mogelijke bestemming. Dan kun je niet alleen je gevoel volgen, zoals betrokkenen meestal doen. Kijk met een open vizier, luister ook naar ideeën van ondernemers en investeerders. Zo is architect Ingrid Beckers bezig om samen met rentmeester Frank Klement te kijken naar herbestemming van leegstaande hoeves.”

Fotografie: Sergé Technau

 

Lees meer over dit artikel in editie 6 van Chapeau!

Wilt u Chapeau Magazine iedere twee maanden ontvangen om meer reportages te zien, word abonnee!

De losse verkooppunten vindt u  hier.

U Kunt Chapeau Magazine ook lezen op de Ipad.

chapeau TV

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Vraag je
lidmaatschap aan

Toetreden tot de Chapeau Community kan al vanaf €24,50 per jaar. Daarnaast kunt u kiezen tussen een welkomstkorting of een welkomstgeschenk.

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Of word lid van onze community.