Home > Kunst en Cultuur > Het Limburgs museum trekt de provincie in

Het Limburgs museum trekt de provincie in

Het verbaast niet dat het Limburgs Museum het oog op Bert Mennings liet vallen. Een man met een ondernemende aanpak, altijd op zoek naar samenwerking met andere partijen. Zijn sporen als cultureel verbinder verdiende hij in het Cobra Museum in Amstelveen. Wat hem bij zijn start als directeur opviel? „De positieve energie! Door het grote succes van de tentoonstelling 50 jaar Thielen realiseerde iedereen zich waartoe het Limburgs Museum in staat is. Ik zag een museum met een onbenut potentieel én de ambitie om er mee aan de slag te gaan. Er is hier dus iets te doen en daar hou ik toevallig van. Ook de snelheid waarmee in Limburg gehandeld wordt, vind ik fijn. Mijn beleidsplan moest binnen enkele maanden klaar zijn en dat is gelukt!”

Wat zijn de belangrijkste punten uit het beleidsplan?

„Museum-jaarkaarthouders en families weten het Limburgs Museum goed te vinden, maar we streven naar grotere sociaal-culturele diversiteit en geografische spreiding. We willen mensen uit alle lagen van de bevolking bereiken uit heel Limburg.”

Dat klinkt ambitieus. Hoe gaat u dat realiseren?

„Allereerst gaan we het publiek duidelijk laten zien waar het Limburgs Museum voor staat. Onze kracht is de collectie en de verhalen die in deze collectie besloten liggen. Die verhalen van Limburg gaan we vertellen. Verhalen uit het verleden, verhalen die nu spelen en verhalen van de toekomst. Ze sluiten aan bij de kerncollecties van het museum: cultuurhistorie, historisch beeldmateriaal en archeologie. Met deze verhalen gaan we op reis door Limburg.”

Het Limburgs Museum gaat dus echt de provincie in?

„De collectie van het Limburgs Museum zal op drie manieren toegankelijk zijn voor het publiek: hier in het Limburgs Museum in Venlo, online en op locatie in de provincie. Op elke plek vindt de bezoeker exclusieve content, waardoor het aantrekkelijk wordt er heen te gaan. Zo kunnen we een breder publiek in heel Limburg bereiken.”

Waar vinden we het Limburgs Museum op locatie?

„Tot eind januari in de tentoonstelling Zuid-Limburg gezien door de ogen van anderen in Museum Valkenburg. Toen het museum 35 werken voor deze expositie in bruikleen vroeg, boden wij aan er een coproductie van te maken. We lenen niet alleen uit, maar ondersteunen ook in vormgeving en marketing. Museum Valkenburg verwijst weer naar het Limburgs Museum in Venlo en zo snijdt het mes aan twee kanten. In het voorjaar reist een filmvoorstelling met een collage van historisch beeldmateriaal, begeleid door een muzikant en een verteller, langs filmhuizen in Limburg. En in het project Onvergetelijk Limburgs Museum komt het museum naar mensen met dementie, die fysiek niet in staat zijn naar ons te komen. Met behulp van een tafelformaat tablet laten we in verzorgingshuizen objecten uit de collectie zien waarover we met elkaar in gesprek gaan. Mooie gesprekken zijn dat.”

Wilt u met iedereen samenwerken?

„Bij elk gesprek met culturele en maatschappelijke instellingen en bedrijven vraag ik me af wat we voor elkaar kunnen betekenen en op welke wijze we allebei baat hebben bij een samenwerking. Inmiddels hebben we een aantal partijen op het oog. Maar ik ben voortdurend op zoek naar nieuwe partners en denk hierbij ook aan media en onderwijsinstellingen. Uiteraard moet de samenwerking wel aansluiten bij de belangrijkste cri-teria in het beleidsplan van het Limburg Museum: geografische spreiding en sociaal-culturele diversiteit.

Wat kan het publiek online bekijken?

„Online gaan we op actualiteiten inspelen. Wat gebeurt er op cultuurhistorisch en archeologisch gebied in het Limburgs Museum en in de regio? Ook kunnen we online verdieping bieden. Schatten uit onze depots worden op deze manier toegankelijk voor het publiek. In welke vorm? Denk aan een podcast of livestream te beluisteren of te bekijken vanuit een luie stoel thuis.

Welke verhalen van Limburg gaat het Limburgs Museum vertellen?

„De verhalen sluiten aan bij een of meer van drie thema’s. Cultuur en identiteit: wie zijn we? Transformatie: wat is er gaande en wat gaat er komen? En tenslotte de Euregio: wat is de plek van Limburg in de bredere context? Op deze manier brengt het Limburgs Museum een coherent programma en is het voor het publiek duidelijk waar het museum voor staat.”

Kunt u een concreet voorbeeld geven van zo’n verhaal?

„Toen we hoor-den dat Holland Marketing in 2021 het thema Ode aan het landschap communiceert, zagen we kansen voor Limburg. Met Limburg Marketing en Limburgs Landschap ontwikkelen we het project Via Maas, in het museum, op locatie én online, waarin de Maas centraal staat. Binnenkort zitten we met Holland Marketing aan tafel over hoe we de schoonheid van de Maas onder de aandacht kunnen brengen van een Limburgs, maar ook een nationaal en internationaal publiek.”

hide auteur

chapeau TV

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Vraag je
lidmaatschap aan

Toetreden tot de Chapeau Community kan al vanaf €24,50 per jaar. Daarnaast kunt u kiezen tussen een welkomstkorting of een welkomstgeschenk.

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Of word lid van onze community.