Home > Kunst en Cultuur > ‘Bonnefantenmuseum Fonds geeft onze kunstcollecties toekomst’

‘Bonnefantenmuseum Fonds geeft onze kunstcollecties toekomst’

Om de mooie kunst en cultuur in Maastricht en omgeving te behouden en verder te ontwikkelen heeft het Elisabeth Strouven Fonds IKPASBIJ opgericht. Een fondsenpodium waar vier regionale cultuurfondsen zijn samengebracht om het donateurs makkelijker te maken te geven, met de garantie van een professionele financiële begeleiding. In Chapeau Magazine maken we kennis met de fondsen van IKPASBIJ. Dit keer staan Het Bonnefantenmuseum Fonds en het Basilicafonds centraal.

De tent open houden zodat bezoekers kunnen genieten van kunst en cultuur’, daar zetten Stijn Huijts (directeur) en Peggy van Sebillen (adjunct-directeur) van Bonnefanten zich elke dag opnieuw voor in. En met succes: het provinciale museum voor oude, moderne en hedendaagse kunst is voor veel kunstenaars en kunstliefhebbers een begrip. De ‘tent’ is het meer dan waard om open te blíjven ondanks alle turbulentie in de cultuursector, zeggen ze. Gelukkig is er het Bonnefantenmuseum Fonds.

Een warm hart voor Limburgs erfgoed

„Ons fonds zocht als eerste de samenwerking met het Elisabeth Strouven Fonds”, brengt Huijts met gepaste trots in herinnering. Op uitnodiging van het Metropolitan Museum in New York woont Huijts in 2014 een congres bij waar hij, samen met veertien internationale museumdirecteuren, over zijn vak praat. Onder meer over hoe musea toekomst-bestendiger kunnen worden. „De overheid betaalt niet mee in Amerika. Musea hebben daarom een lange traditie met schenkingen aan kunst en cultuur. Bezoekers worden er ook rechtstreeks geconfronteerd met de vraag: wat heb jij over voor dit museum in de vorm van een gift of donatie? Door speciale fondsenwervers op straat of aan de kassa zelfs!” Huijts schetst de parallellen met de Nederlandse museumwereld. „Musea worden geconfronteerd met een zich steeds verder terugtrekkende overheid waardoor subsidies steeds vaker bevochten moeten worden.” Met het Elisabeth Strouven Fonds gaat hij gesprekken aan die in 2017 leiden tot de oprichting van het Bonnefantenmuseum Fonds. „Het ESF is voor ons een prima partner vanwege de daar aanwezige knowhow in vermogensbeleg en -beheer. En het draagt de Limburgse cultuur bovendien een warm hart toe”, vult Van Sebillen aan.

Bewaren, onderzoeken en restaureren voor toekomstige generaties

„De exploitatiekosten van Bonnefanten dekken we met andere middelen”, aldus Huijts. „Het Bonnefantenmuseum Fonds is er voor de duurzaamheid van het museum. Het is een belangrijke, onafhankelijke inkomstenbron op basis van beleggingen. We willen een buffer opbouwen zodat we Bonnefanten open kunnen houden en de collectie kunnen blijven bewaren, onderzoeken en restaureren voor toekom-stige generaties. Hier zijn werken verzameld die een interessant verhaal vertellen over Limburg; provinciaal cultureel erfgoed dus dat het verdient ondersteund te worden.”

Schilder Henri de Fromantiou, Bloemboeket met blauwe strik, 17e eeuw

Meesters uit deze regio

Om het concreet te maken noemt hij de restauratie van het kruisbeeld van Jan van Steffeswert, de laatmiddeleeuwse beeldsnijder. Het corpus ligt in het museumdepot totdat het na onderzoek herkend wordt als een echt werk van de meester die in Maastricht woonde en werkte. Eindeloos ‘schraapwerk’ door restauratoren heeft de oude middeleeuwse beschildering weer naar boven gehaald. „Het is nu een van onze pronkstukken op zaal geworden”, zegt Huijts blij. „Dat er voor soortgelijke projecten heel veel geld nodig is, mag duidelijk zijn.”
Hij pakt er een catalogus bij als hij een voorbeeld noemt van een ‘aankoopproject’ dat door het Bonnefantenmuseum Fonds bekostigd zou kunnen worden. „We hebben al verschillende werken van de zeventiende-eeuwse Maastrichtse schilder Henri de Fromantiou in bezit. Hij is vrij onbekend gebleven maar schopte het niettemin tot hofschilder in Brandenburg. We zouden onze collectie graag versterken met de aankoop van een van zijn bloemstillevens, zijn specialiteit en een categorie die nog ontbreekt in onze verzameling. Dat wordt goed zoeken en als we er één ‘tegenkomen’ is die ook vast niet goedkoop. Dan zou het Bonnefantenmuseum Fonds kunnen bijspringen.”

Jan van Steffeswert, Kruisbeeld, Foto: SRAL

Met schenkingen en donaties groeit en bloeit Bonnefanten verder

Mensen ervan overtuigen dat geven belangrijk is voor het Bonnefantenmuseum Fonds is een kwestie van de lange adem zeggen de twee directeuren. Van Sebillen: „Door gratis openstellingen en met initiatieven van en voor vrienden en sponsoren van Bonnefanten wordt het museum een warme ontmoetingsplaats voor bezoekers die geven om de kunst. Uit die vertrouwdheid kunnen schenkingen en donaties, groot en klein, voortkomen en groeit en bloeit Bonnefanten verder.”

bonnefantenmuseumfonds.nl

‘Basilicafonds is een onmisbare bijdrage aan het onderhoud van de basilieken in Maastricht’

„Voor het typische stadssilhouet van Maastricht zijn de Sint Servaasbasiliek en de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek beeldbepalend”, zegt secretaris Caspar van Hilten van het kerkbestuur parochie Sint Servaas.

Kort na het overlijden van Sint Servaas werd, waar nu het Vrijthof is, een kapel gebouwd die zich in de loop der eeuwen ontwikkelde tot de grote basiliek die er nu staat. In de Servaas vind je een fraaie combinatie van bouwstijlen. Ook de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek is wijd en zijd bekend om het beeld ‘Sterre der Zee’ en de prachtige romaanse apsis in Maaslandse bouwstijl.

„Het onderhoud van de basilieken kost héél veel geld”, benadrukt Van Hilten. „Mede door het veranderende klimaat neemt de bedreiging voor de gebouwen toe en worden onderhoud en restauratie nog belangrijker. Een deel van de kosten wordt gesubsidieerd, maar lang niet alles. Er is extra geld nodig.” Het Basilicafonds dat zich op het langdurig behoud van de basilieken richt, vindt hij daarom zo’n mooi initiatief.

servaaskerk.basilicafonds.nl

www.olvkerk.basilicafonds.nl

hide auteur

Auteur: Kris Németh

Enthousiast promotor euregionale kunst en cultuur

Kris Németh

chapeau TV

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Vraag je
lidmaatschap aan

Toetreden tot de Chapeau Community kan al vanaf €24,50 per jaar. Daarnaast kunt u kiezen tussen een welkomstkorting of een welkomstgeschenk.

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Of word lid van onze community.