Home > Geen categorie > De schoonheid van een wijs hart: Harry Crijns en Hans Kerckhoffs sr. maken zich hard voor het hart

De schoonheid van een wijs hart: Harry Crijns en Hans Kerckhoffs sr. maken zich hard voor het hart

Hart- en vaatziekten prijken hoog op de lijst van belangrijkste doodsoorza-ken in ons land. Harry Crijns, hoofd cardiologie van het Hart + Vaat Cen-trum van het Maastricht UMC+, verleent iedere andere ziekte graag voor-rang als het om mortaliteit gaat. „We moeten onder de hamertenen zakken”, zegt Crijns staand achter zijn bureau met een brede glimlach. ,,Daarom blijft onderzoek onontbeerlijk.”

Als langjarig topcardioloog kent hij zijn vakgebied als geen ander. „Hoe minder patiënten we hebben, hoe beter we het doen, niet-waar? Maar laten we ons geen illusies ma-ken, we zijn er nog lang niet. Elke dag ster-ven er nog mensen door hartfalen. Er zijn middelen nodig, veel middelen, om verder onderzoek naar preventie te bekostigen en noodzakelijke medische apparatuur als defibrillatoren aan te schaffen. Gedreven mensen als oud-ondernemer Hans Kerck-hoffs sr. helpen ons om ervoor te zorgen dat we op die lijst van doodsoorzaken nog ver-der naar beneden zakken.”

Loyalty Club

„Harry Crijns is een inspirerende en aima-bele man”, zegt Hans Kerckhoffs sr. (81), gevraagd naar zijn relatie met het Hart + Vaat Centrum van het Maastricht UMC+ en de Health Foundation Limburg. „Zijn hele team werkt zich uit de naad. Allemaal topmensen. Nog elke dag sterven mensen aan acuut hartfalen, vaak zelfs op straat. Dat is onacceptabel. We moeten in actie komen. Harry en zijn team hebben de knowhow en de gedrevenheid om aan deze situatie iets te veranderen. Het Hart + Vaat Centrum geniet wereldfaam. Het is juist daarom zo belangrijk dat ze door kunnen gaan met dit maatschappelijk relevante werk. Daartoe hebben we de Loyalty Club opgericht. Deze groep betrokken mensen, bestaande uit ondernemers, oud-ondernemers, bestuurders en bankiers, wil middelen genereren om de onderzoekers van het Hart + Vaat Centrum hun nobele en zinvolle werk te laten doen. Zij hebben verstand van hart en bloedvaten, wij van zakendoen en finan-ciën. Het zou geweldig zijn als dit artikel mensen motiveert om mee te doen.” Wat leden ervoor terugkrijgen? „Buiten een goed gevoel ook een exclusieve jaarlijkse bijeenkomst waarbij er een rondleiding plaatsvindt naar het hart van de medische wetenschap bij Maastricht UMC+, en ook enkele inspirerende en boeiende voordrachten van de beste mensen uit het medische veld. De Loyalty Club is noodzakelijk en boeiend. En boven-dien fiscaal aftrekbaar, maar dit terzijde.”Terug naar Harry Crijns die het belang van onderzoek aan zijn whiteboard onderstreept. „In ons Hart + Vaat Centrum lopen diverse onderzoeken die allemaal betrekking hebben op een specifieke doelgroep. Zo houden we ons bijvoorbeeld bezig met onderzoeken naar specifieke vormen van hartfalen bij vrouwen. Of de Wormstudie die in de regio Zuid-Limburg, rondom het stroomgebied van de Worm, erfelijke factoren opspoort die kunnen leiden tot een hartstilstand; iets wat daar verhoudingsgewijs veel voorkomt. Met het werk van de Loyalty Club en Health Foundation Lim-burg zijn we dan ook erg blij. Zo redden we levens.”

Poli en onderzoek

Na zijn studie in Amsterdam streek Crijns neer in Groningen voor zijn verdere specialisatie in de cardiologie. Daar is hij in 1985 gestart met elektrofysiologisch onderzoek dat in die tijd als baanbrekend gold. De laatste twintig jaar is de geboren en getogen Voerendaler werkzaam in Maastricht. „Juist die combinatie van werken in de poli en het doen en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek spreekt me aan in het Maas-tricht UMC+. De kruisbestuiving tussen die twee werelden is belangrijk.”

Innovatief

Samen met zijn team heeft hij de afgelopen jaren veel energie gestoken in het optimaliseren van de medische zorg. „Daarbij heb ik veelal gekeken naar de zin en de onzin van bepaalde medische ingrepen. Veel hartritme-stoornissen bijvoorbeeld komen voort uit stress of overgewicht. Externe factoren spelen hierin een wezenlijke rol. Zelfs het eten van te veel zout kan hierin bepalend zijn. Er zijn innovatieve technieken ontwikkeld die het mogelijk maken om thuis bepaalde metingen te verrichten die inzicht verschaffen over hartritmestoornissen en de noodzaak om ofwel direct in te grijpen of nog even af te wachten. Heel efficiënt.”

Leefstijl

Crijns vervolgt: „Je moet in ons vak altijd blijven vragen naar het waarom der dingen. Teruggaan naar de ontstaansgeschiedenis van een medisch pro-bleem. Vaak bevindt dat zich niet in het hart of de vaten, maar in het leven dat iemand leidt. Ook is het van belang dat we blijven inzetten op preventie en het vroeg opsporen van eventuele aandoeningen. Een ongezonde leef-stijl is los van een genetische aanleg een belangrijke factor die zwaar weegt. We kunnen veel zelf doen om ziektes te voorkomen. Om fit te blijven tuinier ik graag. Ik blijf immers een boerenzoon. Voor de rest geniet ik samen met mijn vrouw veel van muziek. Ook lees ik graag en houd van kunst.”

Met hart en ziel

Het laatste woord is aan Hans Kerckhoffs sr. „Ik heb zelf een medische historie. Bovendien ben ik opgevoed met het besef dat je iets teruggeeft aan de samenleving, wederkerigheid. Ik heb een succesvolle carrière gehad in de retail en heb tegenwoordig de tijd om mensen uit mijn brede netwerk aan hun jasje te trekken voor dit nood-zakelijke onderzoek. Als het om de Loyalty Club gaat ben ik net een pitbull. De ervaring leert dat de leden van de Loyalty Club erg enthousiast zijn. Zo maken we ons met z’n allen hard voor het hart. Er samen voor zorgen dat hart- en vaatziekten nog verder zakken op de lijst van doodsoorzaken.”

Health Foundation Limburg (HFL) werft fondsen voor wetenschap-pelijk onderzoek in het Maastricht UMC+. Dat onderzoek richt zich op hart- en vaatziekten, kanker, geestelijke gezondheidszorg en chronische ziekten. Wilt u het onderzoek naar hart- en vaatziekten in Limburg steunen? Dat kan door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL54INGB0657181420 t.n.v. Hart en vaat onderzoekfonds Limburg, of door lid te worden van de Loyalty Club. Kijk hiervoor op www.hartenvaatonderzoekfondslimburg.nl/loyalty-club130820

show auteur

chapeau TV

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Vraag je
lidmaatschap aan

Toetreden tot de Chapeau Community kan al vanaf €24,50 per jaar. Daarnaast kunt u kiezen tussen een welkomstkorting of een welkomstgeschenk.

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Of word lid van onze community.

Menu