Home > Geen categorie > De Limburgse krant als een ‘mijnheer’

De Limburgse krant als een ‘mijnheer’

Ik kom nog even terug op de actie die de Limburgse kranten momenteel voeren onder de wat zware titel ‘Stop de moord op het Limburgse woord’.  Je zou daaruit kunnen afleiden dat de redacteuren van deze kranten er nog steeds vanuit gaan dat hun medium het enige is dat telt in de regio. Maar dat is al lang niet meer zo. Regionale televisie, locale en regionale (week-)bladen, magazines en websites hebben een fors deel van die markt overgenomen, zowel qua lezers alsook qua adverteerders.

Niettemin denk ik dat de actie van de diverse afdelingen van de kranten om onder het juk van het Londense Mecom vandaan te komen en aansluiting te zoeken bij Concentra in Hasselt, steun verdient.  Dat vindt niet iedereen in de regio. In zijn column ‘De koers van Coerts’ schrijft hoofdredacteur Gerrie Coerts van internetsite WijLimburg.nl  dat het personeel zelf schuld is aan ‘moord op het woord’.  Volgens hem kunnen de redacteuren vandaag nog zelf een internetkrant oprichten, dan hebben ze het ‘vrije woord’.  Hij komt met een aantal argumenten.

Zo vindt hij dat er in Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad veel te weinig aandacht is voor ondernemers en bedrijven in Limburg. Daar zit wat in, er zijn maar weinig journalisten bij de krant die iets hebben met economie, op mensen als Peter Kamps en Peter Bruijns na. Dat was in mijn tijd bij de krant (zo’n 25 jaar geleden) ook al zo. Ondernemers en middenstanders, daar werd door het gros van de redacteuren een beetje op neergekeken. Misschien had en heeft dat te maken met de politieke kleur van veel van die journalisten. Een aantal jaren geleden bleek uit een interne enquete dat iets van 85 % op de PvdA stemde. De toenmalige hoofdredacteur vond dat teleurstellend, hij had op een (nog) linksere uitkomst gehoopt. Over objectiviteit gesproken.

Coerts komt met een suggestie: dat de journalisten zelf via aandelen de krant kopen. Dat betekent dan wel salaris inleveren. Nou, dat gaat dus niet gebeuren.  Zijn stelling dat ook Concentra, mocht het MGL alsnog kunnen overnemen,  zal letten op de cijfers, is zonder meer juist. En tussendoor moppert Coerts nog maar eens over de overheidsbijdrage aan de regionale omroep L1. Zo vreemd is dat echter niet. Publieke omroepen zijn er niet alleen in Nederland, maar zowat in heel Europa. Denk aan de BBC, de ARD etc.  Die maken doorgaans niet de slechtste programma’s en hebben een maatschappelijk nut. Je kunt wel alles commercieel maken, maar me dunkt dat er al voldoende quiz- en spelletjesprogramma’s op de buis zijn.

Gerrie Coerts is dus tegen de actie om de Media Groep Limburg bij Mecom vandaan te halen. Zoals hij ook tegen het voortbestaan van Maastricht Aachen Airport is. En nog wel tegen een aantal initiatieven die wel degelijk van belang zijn voor onze regio.

Jawel, ook bij Concentra vallen ontslagen en wordt bezuinigd. Toch is dat een uitgever die wel degelijk ook naar het algemeen belang kijkt in een regio. Het is nog altijd een familie-gestuurd bedrijf, dan tellen toch andere waarden dan bij snelle jongens van Mecom die niets hebben met deze streek.

Een overgang van MGL naar Concentra is wel degelijk van belang voor de regio en zou de samenwerking tussen Nederlands- en Belgisch Limburg kunnen versterken, ook politiek gezien. En dat is belangrijk.

Het zou dan wel een goed moment zijn om de inhoud van de krant nog eens goed tegen het licht te houden. Naar mijn idee moet dan niet gestreefd worden naar een ‘kwaliteitskrant’ in de trant van NRC Handelsblad, want dat kan niet worden waargemaakt met de huidige redactie. Dat weten ze bij de leiding ook wel. Een goede regionale krant, dat zou het doel moeten zijn. Met vooral veel nieuws en achtergronden daarbij, objectief en zonder de persoonlijke mening van de journalisten. Want die schrijven nu op zowat elke pagina wat ze er zelf van vinden. Daar heeft de lezer geen boodschap aan. De lezer wil serieus genomen  worden.

Ik kan vele voorbeelden noemen, waarbij niet de objectieve informatie leidend is, maar de tendentieuze en zogenaamd kritische benadering.  Laat  ik me tot eentje beperken. Begin september was ik in Buenos Aires bij de verkiezing van Camiel Eurlings tot lid van het Olympisch Comité als opvolger van Koning Willem-Alexander. Samen met hem werd onder meer ook de Russische vice-premier tot lid benoemd. Ik merkte dat het ging om een instituut met veel belangen en politieke invloed op wereldschaal. Een instituut, hoe je er ook over moge denken, met veel macht.

Zowel het NOS-journaal als alle landelijke kranten stuurden er hun verslaggevers naar toe en die onderstreepten het gewicht van de positie van Eurlings binnen dat IOC.

Dan verbaast het je toch dat de ‘eigen’ regionale krant, die nota bene terecht meldt dat het om de eerste Limburger gaat die tot dit comité is doorgedrongen, met een verhaal over twee pagina’s komt met als conclusie: ‘een erebaantje?  En mocht hij er toch nog wat van willen maken, dan gaat dat bijna niet, want hij heeft er geen tijd voor gezien zijn werk als president-directeur van de KLM.’ Aldus de redacteur van De Limburger. Die niet eens de moeite had genomen om Eurlings zelf of een van de direct betrokkenen ook maar om enige reactie te vragen. Slechte journalistiek. Dan verlies je als krant gezag bij zowel de betrokkenen  als ook de lezers, die immers waarschijnlijk ook het journaal hebben gezien.

Als abonnee wil ik goed geïnformeerd worden over zo’n onderwerp, met objectieve feiten en achtergronden. Niet met persoonlijke gedachten van de betreffende journalist die kennelijk niet op de hoogte is en zich ook niet de moeite neemt om dat te doen.

Zoals ik zei, het is maar een voorbeeld. Ik zou willen pleiten voor een krant met bijvoorbeeld 1 pagina opinie, waarin dan redacteuren hun mening mogen geven. Als je als lezer daar geen behoefte aan hebt, kun je die overslaan. Op de andere pagina’s zou je dan nergens de mening van de redactie mogen lezen. Enkel feiten en zinvolle informatie. En in die zin heeft de krant de komende jaren, ondanks de opkomst van nieuwssites zoals Wij Limburg, nog wel degelijk bestaansrecht. Het zou zelfs nog wat meer kunnen uitgroeien tot een mooi regionaal platform, waarop mensen die hun kundigheid in de maatschappij bewezen hebben, vanuit hun vakgebied een bijdrage kunnen leveren. Dat gebeurt nu al af en toe, het zou nog meer mogen. Maar dan wel de nadruk op ‘kundigheid’.  Anders wordt het namelijk gebazel.  De krant zou weer een ‘mijnheer’ (of een ‘mevrouw’) moeten worden, waarin de ontwikkelingen in de regio objectief belicht zouden moeten worden. Dat hoeft geen ‘goed nieuws-show’ te worden, maar ook niet het negativisme dat ik nu wat teveel proef tussen de regels door.

En een samenwerking met Concentra geeft ook meer ruimte om in de (Eu)regio samen te werken. Bijvoorbeeld via een sterke nieuwssite die samen met L1 gemaakt kan worden, zoals ook het idee is. Misschien dat Coerts daar niet op zit te wachten.

 

Jo Cortenraedt

27-12-2013 

chapeau TV

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Vraag je
lidmaatschap aan

Toetreden tot de Chapeau Community kan al vanaf €24,50 per jaar. Daarnaast kunt u kiezen tussen een welkomstkorting of een welkomstgeschenk.

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Of word lid van onze community.