Home > Geen categorie > Bloesem Eijsden-Margraten

Bloesem Eijsden-Margraten

Directeur Anya Niewierra van de VVV Zuid-Limburg had een verrassing in petto voor Eijsden-Margraten. Burgemeester Akkermans kreeg een oorkonde voor innovatie van de internationale vereniging Eden overhandigd.

Eind september schreef Eden, European Destinations of Excellence, een innovatiecompetitie uit onder de leden van de internationale vereniging om effectieve projecten in duurzaam toerisme voor het voetlicht te brengen. VVV Zuid-Limburg besloot het project ‘Bloesemlint’ van IKL voor te dragen met resultaat. Anya Niewierra, directeur VVV Zuid-Limburg, bracht de woorden over van de jury: “Een briljant en innovatief concept. Het raakt elk duurzaam toerisme thema en alle relevante partijen zijn er bij betrokken. Bovendien kan het concept  als voorbeeld dienen voor andere toeristische bestemmingen.”

Bloesemlint

Binnen dit concept worden diverse projecten en activiteiten ontwikkeld met ‘de hoogstamboomgaard’ als centrale spil. De hoogstamboomgaard vormt de essentie van het Limburgse landschap, een mooi voorbeeld waar mens en natuur samenwerken en elkaar versterken. Een symbiose die de mens voedsel brengt, de toerist trekt, een mooie dorpsrand verzorgt, de dieren onderbrengt en de agrarische cultuur uitdraagt. Activiteiten en projecten die binnen dit concept vallen zijn ingedeeld aan de hand van een vijftal thema’s: landschap, cultuur, voedsel, natuur en de mens.  Deze projecten vormen een basis als aanjager voor initiatieven uit de samenleving. Centraal bij de projecten staat het participatie- en belevingsaspect: IKL nodigt partijen uit om actief mee te doen. Er zijn inmiddels verschillende boomgaarden aangelegd in Limburg en de grensstreken die samen een ‘lint’ vormen waarbij mensen elkaar de hand reiken om hun landschap opnieuw te beleven en samen deze rijkdom te koesteren.

Stichting IKL-Limburg

Stichting IKL, instandhouding kleine landschapselementen in Limburg, heeft als doelstelling de betrokkenheid van mensen bij het landschap en hoogstamfruit in het bijzonder in de Euregio te vergroten. Vanaf december 2011 heeft men onder de naam ‘Bloesemlint-Blütenband-Ruban Fleuri’ de nodige projecten gerealiseerd. IKL heeft hoogstambrigades opgericht en begeleid om samen oude boomgaarden te kunnen herstellen en nieuwe aan te planten.

Voorzitter Akkermans van Stichting IKL is trots op de vele vrijwilligers die het werk van IKL mogelijk maken: “In de afgelopen decennia is in Limburg veel geïnvesteerd in het landschap. Met dit project vraagt men aandacht voor een urgent probleem, namelijk het beheer van het landschap in Limburg. Wanneer de zorg voor de groene elementen afneemt, dan is er niet alleen sprake van kapitaalvernietiging maar verliest Limburg ook een stuk van haar identiteit. Door aandacht te blijven vestigen op de noodzaak van periodiek beheer en herstel geven we ons landschap door aan de toekomst.”

 

chapeau TV

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Vraag je
lidmaatschap aan

Toetreden tot de Chapeau Community kan al vanaf €24,50 per jaar. Daarnaast kunt u kiezen tussen een welkomstkorting of een welkomstgeschenk.

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Of word lid van onze community.