Home > Branded content > Wiertz Company: aandacht voor alles

Wiertz Company: aandacht voor alles

Aandacht, maatschappelijke betrokkenheid en continuïteit. Dat zijn de drie pijlers onder familiebedrijf en uitzendorganisatie Wiertz Company. Winst wordt zo veel mogelijk geïnvesteerd in het bedrijf, onder meer in opleidingen voor de ruim 3500 uitzendkrachten en sponsoring van verenigingen en evenementen. „En in het voorsorteren op een spannende toekomst,” zegt managing director Roger Holtus. „Want de wereld verandert, en snel ook.”

Roger Holtus legt het sociaal jaarverslag op tafel in het hoofdkantoor van Wiertz Company in Kerkrade. Vers van de pers en met een heldere rode lijn: het draait niet om geld alleen bij de grootste zelfstandige uitzendorganisatie van Limburg. „Uiteraard willen we winst maken,” zegt de man die een jaar geleden de dagelijkse leiding overnam van oprichters Dionne en Harm Wiertz. „We zijn een commerciële onderneming; als ik over pakweg twintig jaar het stokje overdraag moet mijn opvolger in een financieel gezond bedrijf stappen. Juist daarom is het beleid gericht op continuïteit. Wij geloven in oprechte aandacht voor onze mensen, zowel voor de vaste medewerkers in de organisatie alsook voor de mensen die via ons bij opdrachtgevers aan het werk gaan. Ze moeten zich kunnen ontwikkelen, zich gelukkig voelen in wat ze doen. Op die manier binden wij de mensen aan ons bedrijf en krijgen onze klanten gemotiveerde krachten over de vloer. En daar gaat het toch om in de uitzendbranche: het tot stand brengen van de beste match.”

Krapte
De hoogconjunctuur betekent drukke tijden voor de uitzendbranche. De behoefte aan extra personeel is groot en in verschillende sectoren wordt de krapte op de arbeidsmarkt voelbaar. „We groeien hard ja, harder dan de markt zelfs, dus commercieel gezien hebben we niets te klagen. Toch wil ik enkele kanttekeningen plaatsen. Ten eerste is er geen sprake van krapte. Er zijn meer dan genoeg mensen beschikbaar die met de juiste ondersteuning of omscholing aan het werk kunnen. Neem laaggeletterden, mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven. Zij krijgen weinig kansen; met een gerichte cursus kan dat veranderen. Mijns inziens is het zaak dat we daar met alle werkgeversde schouders onder zetten. Alleen zo brengen we het evenwicht tussen vraag en aanbod terug.”

Mismatch
Dan is er nog wat Roger Holtus de kruiselingse mismatch noemt. „Een grote groep hoogopgeleiden met goede banen wil meer vrijheid, graag wat vaker van baan wisselen of tijdelijk wat anders doen. Zij zitten echter gevangen in vaste contracten. De laagopgeleide mensen met de minder gecompliceerde banen willen meer zekerheid, vaste contracten. Zij krijgen veel moeilijker vastigheid. Bij ons krijgen ze die terwijl ze wel regelmatig wisselen van werkomgeving. Flexwerken is positief en tegelijk is er ook financiële zekerheid. We zorgen daarnaast voor opleidingsmogelijkheden via onze eigen Wiertz Academie.”

Toekomst
Even gunt Roger Holtus zichzelf een wat meer filosofische blik in de verre toekomst. Met zelfrijdende auto’s, verregaand geautomatiseerde fabrieken waar robots en 3D-printers het werk doen. Een maatschappij waarin het werken niet meer heilig is. „Ik zie door automatisering en robotisering minder werk voor mensen komen. Is dat erg? Ik denk het niet. Het is toch prachtig als robots het zware, repetitieve werk overnemen. Het geld dat we daarmee verdienen kan ingezet worden om iedereen een basisinkomen te garanderen. Wil je méér, dan kun je ervoor werken. Ik durf de toekomst niet te voorspellen, maar ik weet wel dat we aan het begin staan van verschillende revoluties. We moeten daarin mee, proberen voor te sorteren. Is Wiertz over een kwart eeuw nog wel een uitzendorganisatie? Misschien niet, maar zolang mensen tegen een beloning iets voor een ander doen, is er voor ons een markt. Persoonlijk vind ik dat de werkgevers, overheden en vakbonden te veel vasthouden aan achterhaalde modellen. De nieuwe generaties hechten al helemaal niet aan vaste contracten of bezit. Auto’s en andere spullen worden gedeeld. We stevenen in hard tempo af op een deeleconomie met bezit en vastigheid als archaïsche begrippen.”

Gelukkig
In de actualiteit heeft Roger Holtus zijn handen vol aan het leiden van een bedrijf met honderd vaste mensen en een groeiend aantal van nu ruim 3500 flexkrachten. Aandacht is daarin de rode draad. „Daarvoor hebben we zeventien fysieke locaties en zitten we bij grote opdrachtgevers zelfs met een eigen kantoortje. Wij geloven in persoonlijk contact, in betrokkenheid en verbondenheid. Het blijft mensenwerk, uiteraard ondersteund met technische middelen, speciale apps, enzovoorts. We omarmen het allemaal, maar met dat ene doel: medewerkers én klanten gelukkig maken.”

 

Wiertz Company
www.wiertzcompany.com

CHAPEAU TV

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Vraag je
lidmaatschap aan

Toetreden tot de Chapeau Community kan al vanaf €24,50 per jaar. Daarnaast kunt u kiezen tussen een welkomstkorting of een welkomstgeschenk.

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Of word lid van onze community.

Menu