Home > Business > Werken aan een betere gezondheidszorg op menselijke maat

Werken aan een betere gezondheidszorg op menselijke maat

Helen Mertens is een zorgprofessional in hart en nieren, met een onmetelijke passie voor de gezondheidszorg. Als gynaecoloog van het voormalige Orbis Medisch Centrum in Sittard stond ze jarenlang zelf met de voeten in de klei. Twee jaar geleden ruilde ze de spreek- en verloskamer in voor de bestuurskamer van het Maastricht UMC+. Mertens stond in de verloskamer letterlijk aan de basis van nieuw leven, maar als deskundige op het gebied van gynaecologische oncologie ook dichtbij het verdriet van patiënten met een ongeneeslijke ziekte. Het is een dynamiek die heel anders is dan de uitdagingen in de bestuurskamer. In Maastricht staat ze niet meer in direct contact met patiënten, maar dat wil niet zeggen dat ze binding met de medische werkvloer is verloren. „Vanaf deze plek kan juist het verschil worden gemaakt,” zegt Mertens. „Je kunt de gezondheidszorg in de breedste zin beïnvloeden met zicht op het spreek’grotere geheel. Een voordeel daarbij is dat ik de taal van onze artsen en verpleegkundigen spreek. Ik ken de praktische problematiek en weet waar de uitdagingen liggen.”

UITDAGING

In het kantoor van Mertens wijst alleen een ingelijste ‘verlostang’ nog op haar verleden als gynaecoloog. Mertens wil de patiëntenzorg in positieve zin veranderen. Haar ambitie en die van het Maastricht UMC+ komen bij elkaar in het programma ‘Onze Zorg van de Toekomst’. „De mens wordt steeds ouder, de zorgvraag groter en complexer. Mensen hebben vaak meer dan één aandoening tegelijk en we verwachten allemaal de best mogelijke behandeling en een luisterend oor van de dokter. Een behoorlijke uitdaging als je beseft dat politiek Den Haag de ruimte om als ziekenhuis te groeien beperkt. Hoe ga je dat in de toekomst dan nog efficiënt en effectief houden? Zonder dat het ten koste gaat van de menselijke maat. Geen geringe opgave. Toch hebben wij een antwoord. We brengen verschillende beproefde concepten uit de zorgwereld bij elkaar, waarbij de vraag ‘Wat levert het op voor de patiënt?’ centraal staat. Daarnaast bieden nieuwe technologische ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten ons de mogelijkheid om onze zorg voortdurend te innoveren.”

E-HEALTH

Voorbeelden zijn talrijk. Zoals bij een diagnose hartfalen. Na een goede behandeling moet je toch om de paar maanden op controle in het ziekenhuis. Hartfalen is immers een chronische ziekte. In plaats van een regulier bezoek te brengen aan de cardioloog hebben Maastrichtse onderzoekers een ‘virtuele verpleegkundige’ ontwikkeld die de patiënt thuis in de gaten houdt en monitort. Via een app. Daarvan is gebleken dat patiënten zich met deze toe-passing op hun gemak voelen en dat het aantal bezoeken aan het ziekenhuis wordt teruggebracht. Voor de ziekte van Crohn (een chronische darmziekte) hebben Maastrichtse artsen een vergelijkbaar hulpmiddel ontwikkeld. Deze vormen van e-health zijn tastbare voorbeelden van waardevolle zorginnovatie.

DE DOKTER ALS COACH

„Waar het in de kern uiteindelijk om draait is dat we voor iedere individuele patiënt de best mogelijke zorg willen bieden, afgestemd op ieders eigen behoefte,” zegt Mertens. „Met de aandacht die hij verdient. Dat begint al voordat een patiënt naar het ziekenhuis komt. Moet je bijvoorbeeld een zware operatie ondergaan, dan word je geholpen met leefstijladvies om zo fit mogelijk aan de ingreep te beginnen. Dat bevordert het herstel. Tijdens de ziekenhuisopname wordt ook rekening gehouden met de juiste voeding in combinatie met beweging. Uit Maastrichts onderzoek is namelijk gebleken dat na een paar dagen ziekenhuisbed de spiermassa aanzienlijk afneemt. Door kleine activiteiten en een eiwitrijk dieet kan dat voorkomen worden. De rol van de patiënt zelf zal er in de toekomst ook anders uitzien. Hij of zij zal meer de regie nemen over zijn eigen ziekteproces en zelf inspraak hebben over zijn ‘zorgpad’. De dokter wordt meer en meer een coach, die de patiënt helpt bij het maken van de juiste behandelkeuze. Het zijn slechts een paar voorbeelden, maar ze laten zien dat we die stap extra willen zetten,” zegt Mertens. „Uiteindelijk moet dat leiden tot gezondere en meer tevreden patiënten en een betere kwaliteit van leven.”Dat het zorglandschap in Nederland verandert, is nu eenmaal een gegeven. Mertens: „Het aanpassen van onze werkwijze op de toenemende behoefte aan medische zorg is dan ook niet alleen een wens, maar ook noodzaak. Samen moeten we ervoor zorgen dat we gezond en vitaal ouder kunnen worden, zonder dat de zorgkosten de pan uit rijzen. Het is dan ook niet alleen de zorg voor de toekomst als Maastricht UMC+, maar die van ons allemaal.” •

Health Foundation Limburg (HFL)

werft fondsen voor wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht UMC+. Dat onderzoek richt zich op kanker, hart- en vaatziekten, geestelijke gezondheidszorg en chronische ziek-ten. Wilt u Health Foundation Limburg steunen? Dat kan door een bijdrage over te maken op bankrekening NL09 INGB 0000 0062 60. Of kijk op www.hfl.nl en klik op de rode button.

__________________________

Chapeau Nieuwsbrief
Wil jij wekelijks het laatste nieuws ontvangen over het goede leven in Limburg NL/BE? Schrijf je dan in voor onze mooie nieuwsbrief -> inschrijven <

hide auteur

chapeau TV

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Vraag je
lidmaatschap aan

Toetreden tot de Chapeau Community kan al vanaf €24,50 per jaar. Daarnaast kunt u kiezen tussen een welkomstkorting of een welkomstgeschenk.

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Of word lid van onze community.