Home > Business > SALKturbo helpt Limburgse economie op lange termijn versterken

SALKturbo helpt Limburgse economie op lange termijn versterken

Gedeputeerde Tom Vandeput is hoopvol.

Zijn beleidsnota 2020-2024 liegt er niet om: grote investeringen in zeven nieuwe economische bedrijfscampussen, versterking van de Limburgse economische bedrijfssectoren en de ontwikkeling van een vernieuwde, economische strategie via het concept ‘SALKturbo’. Gedeputeerde Tom Vandeput steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken, ook niet met betrekking tot de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM), waarvan hij voorzitter is en die hij ziet als een sterke economische stakeholder en katalysator van het Limburgs ondernemerschap.„Ondanks de coronacrisis werd de voorbije maanden hard gewerkt aan het uitwerken van deze visie. Er zijn belangrijke stappen voorwaarts gezet, die zullen resulteren in zichtbare resultaten. De wereldeconomie en dus ook de Limburgse economie gaat momenteel door een diep dal. Dit noodzaakt ons om bij te sturen. Met spoed lanceerden we daarom een aantal corona-acties.”

Hoe komen we deze crisis te boven?

„Dankzij onze Limburgse veerkracht doorstonden we reeds meerdere grote crisissen en bedrijfssluitingen. De kleur van de economische cijfers was echter nog nooit zo rood. De conjunctuurmetingen van de Limburgse werkgeversorganisaties en de recente coronabarometer van POM bevestigen dit. De grafiek van het ondernemersvertrouwen ging steil naar beneden. Ook de gunstige positie van de Limburgse arbeidsmarkt, begin 2020, is in enkele maanden compleet weggevaagd. Het aantal werkzoekenden stijgt fors. Zelfs ten tijde van de financiële crisis en de sluiting van de Ford-fabriek hebben we dergelijke negatieve cijfers niet gezien. Het blijft afwachten hoe onze Limburgse bedrijven zich kunnen herstellen. Voor sommige sectoren verloopt dit vlotter dan voor andere. Ondernemers zijn doorzetters en uit de gesprekken en afgelegde bedrijfsbezoeken merken wij nog veel passie bij de Limburgse ondernemers.”

Hoe heeft het provinciebestuur gereageerd?

„Tijdens de lockdown beslisten wij als deputatie om de provinciale bedrijfsbelasting te verdagen van juni naar november. Op die manier blijft meer dan negen miljoen euro op rekening van de bedrijven en wordt hun cashpositie niet extra belast. Samen met de ondernemersverenigingen VKW en Unizo hebben wij het Limburgse platform Overheidsopdrachten gelanceerd. Nieuwe investeringen door de overheid in Limburg kunnen een belangrijk aandeel vormen voor de orderboekjes en dus het economisch herstel. Dit nieuwe platform brengt de nieuwe overheidsopdrachten en de Limburgse bedrijven dichter bij elkaar. In september gaat dit platform online. Met VKW en VDAB lanceerden we daarnaast de digitale recruteringstool Meet the youngsters. Hierbij laten we studenten en arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten. Wij hebben via promotie en de website ikkooplokaalinlimburg.be het shoppen bij de lokale handel gestimuleerd. En in het kader van SALKturbo voorzien we bijkomende acties die inspelen op de corona-impact.”

Maar de Limburgse economie blijkt ook nu weer zeer kwetsbaar

„Ja, dit blijkt ook uit de analyse die decaan Piet Pauwels van de Faculteit Economie UHasselt voor ‘SALKturbo’ recent heeft opgemaakt. Dankzij ‘SALK 1.0’, de economische conjunctuur en de kracht van de Limburgse ondernemers kwamen er de voorbije jaren 20.000 nieuwe jobs bij in onze provincie. Minder positief is dat deze jobcreatie zich vooral heeft gemanifesteerd in de sectoren met een relatief lagere groei in arbeidsproductiviteit. Ook het welvaartspeil per inwoner blijft ruim onder het niveau van Vlaanderen. De mobiliteit in Limburg blijft een actueel pijnpunt en ook de arbeidsmarkt werkt nog steeds niet zoals gewenst. De ondermaatse participatie aan het hoger onderwijs en de vergrijzing van de arbeidsbevolking gaat ons in de toekomst zeker nog parten spelen.”

Wat is de aanpak met ‘SALKturbo’?

„De Vlaamse regering heeft aan de deputatie de opdracht gegeven om een vervolg op ‘SALK 1.0’ te maken. Met ‘SALKturbo’ geven we antwoorden op uitdagingen zoals de toenemende digitalisering, de impact van het klimaat op de economie, de toenemende diversiteit, de globalisering en de economische sense of urgency veroorzaakt door corona. Tien ‘SALKturbo’-ambassadeurs uit het bedrijfsleven en de academische wereld hebben in de maanden mei en juni met vele Limburgse stakeholders voorstellen voor de versterking van de economie uitgewerkt. Er is gewerkt rond vijf thema’s: mobiliteit, digitalisering, ondernemingsweefsel, ondernemingsruimte en dynamisch talent. Deze voorstellen zijn aangevuld met de ideeën van de Limburgse provincieraadsleden, burgemeesters en parlementsleden. Ook de welzijnssector en de Limburgers hebben hun mening kunnen geven. Alle input wordt verwerkt tot een coherente strategie die in oktober zal worden voorgesteld. Daarna wordt een uitvoeringsplan gemaakt.”Tom Vandeput gelooft dat al deze inspanningen zullen leiden tot een herstel van de economie, maar een tijdspad durft hij er nog niet op te plakken, gezien de onzekerheid rondom de impact van het coronavirus in de komende maanden.

show auteur

chapeau TV

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Vraag je
lidmaatschap aan

Toetreden tot de Chapeau Community kan al vanaf €24,50 per jaar. Daarnaast kunt u kiezen tussen een welkomstkorting of een welkomstgeschenk.

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Of word lid van onze community.