Home > Branded content > MTB, productie en diensten met een maatschappelijk tintje

MTB, productie en diensten met een maatschappelijk tintje

De naam MTB is wel bekend. Maar wat er allemaal gedaan wordt, daar heeft menigeen geen idee van. De Maastrichtse Toeleverings Bedrijven, dat was het oorspronkelijk. Maar het gaat inmiddels om veel meer: detachering, dienstverlening en productie op vele terreinen. Marcel Jöris, lid van het managementteam en verantwoordelijk voor commercie en de gehele uitvoering, vertelt het verhaal.

MTB draagt direct bij aan het welzijn van men-sen en het rendement van organisaties in de regio Maastricht en Heuvelland. We leveren producten en diensten op vele gebieden. MTB brengt MVO en hoge kwaliteit samen. Zo luidt de intro van de eigen website van MTB. Een organisatie dus die zowel marktgericht werkt, maar daarbij ook wel-zijn en persoonlijke ontwikkeling van mensen als uitgangspunt heeft. „Dat is onze maatschappelijke betrokkenheid, die we van oorsprong hebben,” vertelt Jöris. „Want wij hebben veel mensen in dienst met een, zoals dat tegenwoordig heet, afstand tot de arbeidsmarkt.” Met zo’n 1500 mede-werkers is MTB meteen een van de grootste werkgevers in de regio. De nadruk ligt op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar kwaliteit en markoriëntatie zijn wel degelijk de uitgangspunten.

Breed aanbod
In de ateliers en werkruimten van MTB in Rand-wyck Maastricht worden bijvoorbeeld wielen gemaakt voor topmerken. En dat blijkt millime-terwerk te zijn. Er is een professionele drukkerij, een industrieel naai-atelier, een elektro-afdeling en een assemblage- en verpakkingsafdeling. Daar komt het dienstenaanbod bij, dat zeer breed is: detacheringen, catering en lunchservice, mailingservice, bewaking, businesspost, werkplekreiniging, schoonmaak, NEN-keuring en een plantenkwekerij.

Joint ventures
De laatste jaren heeft MTB de samenwerking gezocht met Limburgse bedrijven om zo te komen tot joint ventures. Dit vanuit de gedachte dat MTB en de partners elkaar versterken. MTB is sterk in het ontwikkelen van mensen, de partners zijn professional in hun business. Zo ontstond bijvoorbeeld het hoveniers-bedrijf Monsdal, waarin wordt samengewerkt met Dolmans Landscaping in Bunde. En in de grafische sector met Drukkerij Pietermans in Lanaken, waaruit het bedrijf Impreso is ontstaan. Een derde joint venture is het beveiligingsbedrijf Polygarde, een samenwerking met Intergarde. Dan is er ook nog het merk Businesspost, 100% dochter van MTB, een volwaardig postbezorgingbedrijf. De nieuwste, kersverse samenwerking betreft de fabricage van glasvezelkabels onder de naam Technolink.„ Deze vorm van samenwerken heeft een aantal voordelen,” vertelt Jöris. „De activiteiten dragen bij aan onze financiële resultaten. Maar de visie is vooral dat we onze mensen in een zo regulier mogelijke omgeving willen laten werken. Dat waarderen ze ook erg. Onder begeleiding werken zij bij een commercieel functionerend bedrijf, ze hebben bijvoorbeeld ook dat logo op hun werkkleding staan, niet dat van MTB. Ze ervaren het als een soort promotie, als een er-kenning van hun eigen kwaliteiten. Dat is voor iedereen, maar zeker voor mensen met een af-stand tot de arbeidsmarkt enorm belangrijk.”

Historie
MTB is een modern en breed georiënteerd bedrijf met een lange historie. De basis ligt begin jaren vijftig. In Maastricht bestonden diverse instellingen voor mensen met een bepaalde handicap. Het doel was nog vooral om voor die mensen dagactiviteiten te organiseren. In de loop van de jaren hebben ontwikkelingen geleid tot een heuse branche, waar productieve arbeid verricht wordt. De sociale werkvoorziening kreeg een eigen CAO en rijks-financiering. In 1996 kwam Marcel Jöris in het bedrijf. „Het was destijds nog een volledig gesubsidieerde organisatie. De veranderingen volgden echter snel want vanaf 1998 kwam nieuwe wet- en regelgeving. Een andere financiering, privatisering van de re-integratiemarkt kwam op gang, en zo verder. Daardoor werd commercieel werken bijna vanzelfsprekend. Professionele dienstverlening moest zorgen voor een sluitende begroting. Vanaf die periode zie je specialisatie ontstaan in een aantal richtingen waar we echte toegevoegde waarde kunnen leveren aan onze klanten. Op de eerste plaats komen onze klanten voor ons vakwerk en onze service, en niet meteen vanwege het sociale gebaar. Gelukkig zien we tegenwoordig in toenemende mate het thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op de agenda van onze klanten. Voor MTB, en ook voor zijn joint ventures, is dat een steeds belangrijker verkoopargument.”

Toekomst
Met de invoering van de Participatiewet in 2015 lijkt de toekomst van een bedrijf als MTB opeens onzeker. Jaarlijks minder subsidie en geen nieuwe instroom van medewerkers meer. „Het nieuwe overheidsbeleid stelt ons de komende jaren voor een zware uitdaging,” stelt Jöris. „Met minder mensen en minder geld zul je het bedrijfsmodel moeten vernieuwen. Daar heeft MTB een heldere visie op. MTB richt zijn vizier op arbeidsontwikkeling. Wetgeving kan wel veranderen, maar mensen die niet op eigen kracht hun plek op de arbeidsmarkt kunnen verwerven zullen er altijd blijven. Zij hebben een steun in de rug nodig. Dat begint bij een goede diagnose: waar liggen je kwaliteiten, je aanleg en belangstelling? De volgende stap is om kennis en kunde te ontwikkelen in een omgeving waar leren en werken parallel gaan. MTB ziet zijn toe-komst in het ontwikkelen van medewerkers in een werk-leeromgeving. Per slot van rekening hebben we daar al vele jaren ervaring in opgebouwd. We hebben er ook de infrastructuur voor: een grote diversiteit aan werksoorten in diverse bedrijven, inclusief onze joint ventures. Juist dát gaat MTB in de toekomst onderscheidend maken. En tegelijkertijd kunnen we onze klanten blijven bedienen met de fabricage van topproducten en het leveren van hoogwaardige diensten.”

CHAPEAU TV

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Vraag je
lidmaatschap aan

Toetreden tot de Chapeau Community kan al vanaf €24,50 per jaar. Daarnaast kunt u kiezen tussen een welkomstkorting of een welkomstgeschenk.

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Of word lid van onze community.

Menu