Home > Jumping Indoor Maastricht > Limburg, dé paardenboulevard

Limburg, dé paardenboulevard

Emile Hendrix, Jan Janssen en Frank Kemperman komen op een zonnige dag samen op de stoeterij van Emile in Baarlo – of beter gezegd op de stoeterij van zijn zoon Tim, die het werk van opa en vader Hendrix nu voortzet. Samen blikken ze terug op tien jaar paardensport in Limburg, na de totstandkoming van het Paardensportplan in 2010. Ook kijken ze naar de toekomst, waarin Limburg zich nog meer wil profileren als mondiale hippische hotspot.

Mondiale hotspot van de toekomst

‘Van wie is dat span?,’ vraagt JIM-directeur Frank Kemperman als een koets met twee paarden op afstand voorbijtrekt. Meteen kijken alle ogen dezelfde kant op. ‘Dat is inderdaad een mooi span,’ zegt Jan Janssen, voorzitter van Limburg Paardensport, die de liefde voor het mennen aan zijn kinderen heeft doorgegeven. ‘Dat span is van de buren,’ zegt Emile Hendrix, oud-bestuurder van de KNHS, trainer en handelaar, maar bij het grote publiek vooral bekend als voormalig internationaal topruiter. De ogen van de drie heren glijden langs de voorbijrijdende koets. Het is even stil, de liefde voor de paardensport zit diep.

Limburgs Paardensportplan

Tien jaar geleden werd het Limburgs Paardensportplan geschreven. De Limburgse paardensector sprak de ambitie uit om de positie van Limburg als dé paardenprovincie van Nederland te versterken. De Provincie Limburg, de LLTB Vakgroep Paardenhouderij en de KNHS Regio Limburg bundelden in 2011 hun krachten met de provinciale sportorganisaties. Om de continuïteit in de uitvoering te waarborgen, werd in 2014 de Stichting Limburg Paardensport opgericht.

Een versnipperde sector moest worden samengebracht, want er lagen kansen. Nu, tien jaar later, is Limburg een van de mondiale hotspots in deze sector. ‘Waarom? Omdat we hier alles hebben. Wedstrijden, infrastructuur, prachtige locaties. En paardensport zit de mensen hier in het bloed. Op een paar vierkante kilometer hebben we alles bij elkaar. Beschouw het maar als een meubelboulevard, waar je alles kunt vinden op korte afstand. Wij zijn dan eigenlijk de paardenboulevard! Bestaat die naam al?,’ vraagt Frank Kemperman lachend.

Zijn gesprekspartners schudden van nee, maar hun lach zegt voldoende. ‘Dan zijn we dat vanaf nu! Een mooi nieuw woord en treffend ook. Eigenlijk is Limburg, met respect, één grote paardenboulevard. Hier klinkt de muziek. Diversiteit en kwaliteit door de sector heen, daarom zijn we zo groot en goed in wat we doen,’ zegt Frank Kemperman. En hij kan het weten.

Frank Kemperman is al bijna dertig jaar directeur van het Wimbledon van de paardensport. Jaarlijks organiseert hij in de zomer het CHIO Aachen, op het heilige Duitse gras waar de groten der aarde in deze sport samenkomen, atleten en toeschouwers. Maar hij is ook de man van het eerste uur van Jumping Indoor Maastricht. ‘Totdat het werd verkocht aan een partij die meer interesse had in geld dan in de sport. JIM veranderde toen van een warm bad naar een kil toernooi, de ziel was eruit. Doodzonde. JIM is het uithangbord van de Limburgse paardensport; het toernooi had aanzien in binnen- en buitenland.’

De overgang naar een nieuwe organisatie leidde in 2011 zelfs tot de teloorgang van het concours in het MECC in Maastricht. ‘Twee jaar lang hadden we geen JIM, en dat in de tijd dat we de paardensport in Limburg juist een boost wilden geven met het Paardensportplan. Dat deed pijn,’ aldus de man die zelf ooit in Lanaken begon als groom bij de befaamde Leon Melchior en onder diens hoede uitgroeide tot een van de meest invloedrijke organisatoren in de sport.

Jan Janssen vervolgt: ‘Het was tekenend voor die tijd. Limburg had een geweldige historie in de paardensport, met ruiters, bondscoaches, faciliteiten en grote invloedrijke paardenmensen. Maar dat liep stilaan spaak. Hippisch Centrum De Leistert in Roggel verdween, groot paardenman Ad Gordijn overleed en JIM ging niet meer door. Er moest iets gebeuren, vond toenmalig sportgedeputeerde Odile Wolfs. Zo presenteerden Jan Rensen en wijlen Wim Ernes in 2010 het Paardensportplan, om de versnipperde sector weer te verenigen en kansen te verzilveren.’

Olympisch plan

Het grote achterliggende plan was om de Olympische Spelen naar Nederland te halen en de hippische disciplines in Limburg onder te brengen. Hoewel dat niet haalbaar bleek, bleef de Limburgse ambitie overeind: de realisatie van Limburg als topregio in de paardensport.

Emile Hendrix: ‘Kijk, we hadden wel al die naam als topregio. Limburg is bekend in de nationale en internationale paardenwereld. Ik kom overal. Eerst als ruiter, later als bondsbestuurder (portefeuille topsport) of handelaar in de sector. Als Stal Hendrix was dat Limburg-verhaal niet per se noodzakelijk, maar we wilden wel ons steentje bijdragen. Wij zijn trots op Limburg, dat zoveel te bieden heeft in deze sector. Dit zijn onze roots en die mogen niet verloren gaan. Dus werkten we graag mee, samen met een hoop andere mensen uit de regio. Want het ging inderdaad niet goed. Daarbij kwam nog het stempel van ‘boeren’; we werden soms toch een beetje gezien als het paardenachterland, het aanhangsel van Nederland. Terwijl wij heus wel beter wisten.’

Het Paardensportplan was het document waarin de ambitie en de weg ernaartoe werd beschreven. De verdeelde sector moest gaan samenwerken, faciliteiten moesten worden aangelegd en verbeterd en er werd ingezet op sportstimulering en kennisontwikkeling. Onder de vlag van Huis voor de Sport Limburg werd Cissy Schuring aangesteld als programmamanager en later manager van de Stichting Limburg Paardensport, de netwerkorganisatie erachter. Sport, economie, landschap, opleidingen en branding werden de pijlers onder het nieuwe paardensportbeleid.

Opleving

Frank Kemperman: ‘JIM moest weer tot leven worden gewekt. Toenmalig burgemeester van Maastricht Onno Hoes kwam naar me toe en vroeg of ik toch nog eens de kar wilde trekken. Het ooit zo aansprekende toernooi moest weer op de kaart komen. Hij hoorde me ‘nee’ zeggen, maar zag ‘ja’ in mijn ogen. Ik ben overstag gegaan en we zijn met de herstart van JIM begonnen in 2013.’ Jan Janssen: ‘Het was een geleidelijk proces, maar er begon iets te groeien en te bloeien in de regio. We speelden elkaar steeds beter en vaker de bal toe. De versnipperde sector zag dat samenwerking tot succes leidde.

Zo ontstond het plan om in Horst aan de Maas Equestrian Centre de Peelbergen te bouwen. En zie nu, dat is een state of the art centrum geworden, dat overal bekend is en waar veel buitenlandse partijen bij willen aanhaken; ze komen er van over de hele wereld heen. Drie grote overdekte arena’s zorgen voor een non-stop winterseizoen en tijdens de zomermaanden bieden de zand- en grasarena’s plaats aan geweldige outdoorwedstrijden en andere hippische evenementen.’ Emile Hendrix: ‘Waar we eerst de boertjes van het land waren, kwamen ze nu van heinde en verre naar ons om te kijken wat er hier allemaal gebeurde. Het gezamenlijke geloof in een topregio zorgde voor de verdere ontwikkeling.’

Economische waarde

Het Mulier Instituut berekende in 2017 dat er jaarlijks zo’n 175 miljoen euro in de sector omgaat in Limburg – en die ontwikkeling laat nog altijd groei zien. Jan Janssen: ‘We hebben hier alles, met topfaciliteiten verdeeld over de hele provincie. Van de Peelbergen in het noorden tot bijvoorbeeld een geweldige accommodatie van Katharina Offel in Bemelen in het zuiden. Zeker in Zuid-Limburg heeft wijlen Jos Bemelmans (voormalig bestuurslid Limburg Paardensport) veel werk verricht in de hippische ontwikkeling. JIM staat weer op de kaart, er is een uitgebreid routenetwerk van ruiterpaden. Het paardenonderwijs floreert op alle fronten, we hebben talentvolle sporters, zelfs een eigen toptalentenprogramma met Limburg Future Pro’s en ook verschillende bondscoaches. Als Limburg Paardensport zijn we vooral een netwerkorganisatie met meerdere bijeenkomsten per jaar, waar we deelnemers informeren maar ook en vooral samenbrengen.
We kijken ook over de grenzen heen, zowel in binnen- als buitenland. We mogen bijvoorbeeld zeker niet vergeten wat Jan Tops in Valkenswaard allemaal heeft neergezet. Of denk aan de wedstrijden die we zelf organiseren. In 2020 hadden we hier eigenlijk het WK vierspannen moeten hebben, maar corona gooide helaas roet in het eten. Dit jaar is Limburg 2021: het WK tweespannen in de Peelbergen, waar we de afgelopen zomer toch nog een succesvol NK springen hielden.’ Frank Kemperman: ‘Hier speelt de muziek, hier gebeurt het. Over de hele lijn, van fokken tot opleiden. Breedtesport en topsport gaan hand in hand en floreren. Er zijn talentenprogramma’s en je merkt dat de sport als geheel steeds meer een natuurlijke plek inneemt binnen de provincie.’ Emile Hendrix vult aan: ‘Dat valt op over de grenzen. Er komen veel buitenlandse investeerders op af. Hier vinden ze immers alles op korte afstand. En nee, dat is niet nadelig voor ons. Natuurlijk kijk je even op als een buitenlandse concurrent je buurman wordt, maar tegelijkertijd versterkt dat ook onze positie. Ik zie hoe Limburgse handelaren buitenlandse interesse aanwakkeren en hoe nieuwkomers worden begeleid. Teamwork makes the dream work, luidt het gezegde. Ik voeg daar altijd can’t beat the feeling aan toe. We zijn één grote paardenfamilie en dat voel je meer en meer. We staan echt op de kaart.’

Nieuwe generatie

‘Dat is ook nodig voor de toekomst. De nieuwe generatie neemt de sector steeds meer over. Dat zie je in meerdere paardenfamilies. Het is mooi dat die generatie ook verantwoordelijkheid neemt, zoals Timothy Hendrix in het bestuur van JIM of Mathijs van Asten in het bestuur van Limburg Paardensport. Die generatie moet Limburg verder ontwikkelen, naar de mondiale stip op de horizon,’ aldus Jan Janssen.

Tegelijkertijd krijgt die jonge generatie ook te maken met uitdagingen. Stikstof, natuurbeheer en paardenwelzijn zijn thema’s die in de toekomst verder worden bediscussieerd. ‘Wij doen hier alles aan paardenwelzijn,’ zegt Emile. ‘We leven voor het paard. Het is een harmonie tussen mens en dier, daar is alles altijd op gericht. Dat willen we ook meer laten zien. De paardensector moet nóg laagdrempeliger worden. We willen meer jonge kinderen kennis laten maken met de paardensport. We hebben al het scholenprogramma waarmee we de afgelopen jaren vele duizenden kinderen hebben laten kennismaken met de sector, maar dat kunnen we nog meer doen.’

Frank Kemperman: ‘Als we willen dat de sport breed wordt omarmd, moeten we ook op zoek naar nieuwe netwerken. Limburg Paardensport is een mooie netwerkorganisatie met partijen die een rol hebben binnen de sector. Maar ik denk dat we veel meer bedrijven erbij kunnen en moeten betrekken. Dat doen we bij JIM ook al, daar zijn nieuwe mensen gekomen die aanvankelijk niets met de sport hadden, maar wel enthousiast zijn geworden. Vergelijk het met de voetbalwereld, waar veel verschillende bedrijven samenkomen. Niet alleen om een wedstrijd te bekijken, maar ook om elkaar te ontmoeten. Dat interessante netwerk kunnen we in de paardensport verder ontwikkelen, maar dan moet de wereld buiten de paardensport wel goed weten wat we doen en wie we zijn.’

Jan Janssen vult aan: ‘Daarom is het van belang dat iedereen weet wat de paardensector inhoudt. Bij voetbal is dat snel duidelijk, maar onze sector heeft zoveel verschillende facetten. Topsport en breedtesport, toerisme en recreatie, fokkerijen, handel, onderwijs en niet te vergeten de branding van deze regio. Limburg staat meer en meer op de kaart als internationale paardenregio. Juist omdat hier zoveel internationale investeerders in de paardensport neerstrijken, kunnen we daar allemaal van profiteren. Tegelijkertijd blijft het van belang om de sport laagdrempelig te houden. De sector is er voor iedereen. Dat zien we ook aan de florerende verenigingen die zich de afgelopen jaren verder hebben ontwikkeld. Topsport en breedtesport gaan daarbij hand in hand. Dat moeten we de komende tijd meer laten zien.

Be good and tell it is dan ook onze ambitie. We willen meer naar buiten. Dat deden we het afgelopen najaar al door een online talkshow aan te bieden, waarin we met verschillende interviews en filmpjes de sector illustreerden. We hebben onze Meet-Ups waarin we verschillende mensen uit de sector op een informele manier bijpraten. Onze website is net vernieuwd, we profileren ons nadrukkelijker op social media en we gaan weer een nieuwe promotiefilm maken. Ook dit magazine draagt hopelijk bij aan deze ambitie. We zijn allemaal één grote familie, waarin iedereen een plek heeft. Dat laten we graag zien. Ik zeg vaker gekscherend Heel Limburg Hinnikt of connecting the world horsewide. Samen maken we deze provincie tot die mondiale hotspot, voor zover Limburg dat niet al is.’

Ambitie 2030

Daarmee komt Jan Janssen tot de ambitie voor de komende tien jaar. In het afgelopen decennium heeft Limburg grote stappen gezet en een inhaalslag gemaakt. Op alle terreinen (sport, economie, opleidingen, landschap, branding) heeft de sector zich enorm ontwikkeld. Dat zal de komende jaren worden voortgezet, op weg naar die stip op de horizon.

‘We zijn niet helemaal te vergelijken met Wellington Florida, maar als paardensportregio willen we wel in zo’n internationaal rijtje horen. Daarom hebben we zowel drie jaar geleden als vorig jaar een handelsmissie georganiseerd naar de Verenigde Staten. We waren bij de Wereldruiterspelen in Tryon en afgelopen jaar in Florida om de indrukwekkende ontwikkelingen in Wellington en Ocala te zien. Daar zijn ze heel erg ver, met locaties waarin vele miljoenen dollars zijn geïnvesteerd. Pakweg tien jaar geleden was daar niet zoveel, nu is Florida dé mondiale hippische hotspot. Daarom hebben we contact gelegd en meerdere gesprekken gevoerd met Mark Bellissimo, de grote man achter de ontwikkeling van Wellington en Tryon. Samen willen we een netwerk van wereldwijde topregio’s opzetten, een Global Equestrian Alliance. Limburg hoort daar gewoon bij, daar zijn we trots op. Dat gaan we de komende jaren bestendigen.’

Emile Hendrix: ‘Maar let op: aan de top komen is één, er blijven is iets anders. Dat cliché ken ik als ruiter als geen ander. Andere regio’s in binnen- en buitenland zien nu wat hier de afgelopen jaren is gebeurd. Die zullen niet stil blijven zitten. Dus moet Limburg ook verder gaan. We zijn goed bezig, maar we zijn er nog niet. We zijn tien jaar geleden gestart om de samenwerking te verbeteren. Daarin zijn we geslaagd, nu moeten we door.’

Jan Janssen: ‘En dat gaan we doen ook, niet alleen binnen de sector. We zullen ook veel meer de samenwerking buiten de sector opzoeken. Want hier gebeurt het, zoals Frank terecht zegt, op de paardenboulevard Limburg.

Limburg PAARDENSPORT

Dit artikel is afkomstig uit de Chapeau Content Creators productie in opdracht van Stichting Limburg Paardensport, ter ere van hun 10-jarig jubileum.

Benieuwd wat de makers van Chapeau
voor jouw bedrijf kunnen betekenen?

show auteur

Auteur: Sander Kleikers

Sportliefhebber met een informele en informatieve schrijfstijl

Sander Kleikers

chapeau TV

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Vraag je
lidmaatschap aan

Toetreden tot de Chapeau Community kan al vanaf €24,50 per jaar. Daarnaast kunt u kiezen tussen een welkomstkorting of een welkomstgeschenk.

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Of word lid van onze community.

Menu