Home > Business > Ingewikkelde vereenvoudigingen

Ingewikkelde vereenvoudigingen

 

Onlangs mocht ik weer een lezing voor een groep ondernemers houden over het nieuwe arbeidsrecht. Wat mij opviel is dat er toch best nog wel wat ondernemers zijn die zich onvoldoende realiseren dat er vanaf 1 januari 2015 én 1 juli 2015 nogal wat veranderd is op dit gebied.

De door de wetgever beoogde vereenvoudigingen hebben het arbeidsrecht een stuk ingewikkelder gemaakt. Zo moet de werkgever één maand voor afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan zijn werknemer aangeven of hij de arbeidsovereenkomst nadien voortzet en zo ja onder welke voorwaarden. Doet hij dat niet, dan ‘mag’ hij een maandsalaris als schadevergoeding betalen.

Door de gewijzigde ketenregeling is er bij meermaals verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voortaan sneller sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In een contract van zes maanden of minder mag geen proeftijd meer worden opgenomen. En in contracten voor bepaalde tijd mogen alleen nog non-concurrentiebedingen worden opgenomen als er bij de werkgever sprake is van ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’. Je moet als werkgever je werknemers ook voldoende scholing gaan bieden. Doe je dat niet, dan kan je dat later opbreken als je de arbeidsovereenkomst met een werknemer wil beëindigen.

Ook op het gebied van de wijzen waarop een arbeidsovereenkomst beëindigd kan worden is er het nodige veranderd. In de bekende beëindigingsovereenkomst moet een clausule komen dat de werknemer de overeenkomst binnen 14 dagen na tekening daarvan zonder opgaaf van redenen buitengerechtelijk kan ontbinden. Wil je de arbeidsovereenkomst eenzijdig beëindigen, dan kan je alleen nog naar het UWV in geval van bedrijfseconomische redenen of ziekte langer dan 104 weken. In alle andere gevallen moet je naar de kantonrechter. In bijna alle gevallen heeft de werknemer voortaan recht op een vergoeding, de zogenaamde  transitievergoeding, die overigens een stuk lager is dan de oude kantonrechtersvergoeding. Gemakkelijker kon de wetgever het niet maken.

Mr. Arnout van den Bergh

chapeau TV

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Vraag je
lidmaatschap aan

Toetreden tot de Chapeau Community kan al vanaf €24,50 per jaar. Daarnaast kunt u kiezen tussen een welkomstkorting of een welkomstgeschenk.

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Of word lid van onze community.