Home > Business > Hulp bij aanvraag tegemoetkoming loonkosten

Hulp bij aanvraag tegemoetkoming loonkosten

Het NOW-loket is geopend. Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) wil de overheid voorkomen dat werknemers als gevolg van de coronacrisis hun baan kwijtraken. Bedrijven komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten als ze een omzetverlies – op concernniveau – van tenminste 20 procent verwachten in drie achtereenvolgende maanden. Deze periode wordt de meetperiode genoemd en dient te liggen in het tijdvak van 1 maart tot augustus 2020. Het (te verwachten) omzetverlies wordt bepaald door de omzet in de meetperiode te vergelijken met de omzet in de referentieperiode 2019, gedeeld door vier. Dit betekent dat de NOW-regeling geen rekening houdt met seizoensbedrijven. Achteraf wordt het werkelijke omzetverlies vastgesteld.

Berekening loonkostensubsidie
Het sociale verzekeringsloon van januari 2020 geldt als maatstaf voor de vaststelling van de subsidie, waarvan de hoogte gerelateerd is aan het percentage van de omzetdaling. De subsidie bedraagt maximaal 90 procent van de loonsom over de subsidieperiode maart tot en met mei 2020 bij een omzetdaling van 100 procent, verhoogd met een forfaitaire opslag van 30 procent  voor werkgeverslasten.

Inspanningsverplichting
Het doel van de NOW-regeling is tweeledig: enerzijds moet het bedrijven ondersteunen om een periode van substantiële omzetdaling te overbruggen, anderzijds wordt beoogd

werkgelegenheidsverlies te voorkomen en werkgevers te stimuleren zoveel mogelijk het loon van werknemers en oproepkrachten door te betalen conform de loonsom van januari 2020. Indien de loonsom in de subsidieperiode lager is dan drie keer de loonsom in januari 2020, dan leidt dit namelijk tot een correctie in de subsidie. Voorwaarde voor ontvangst van de loonkostensubsidie is dat u geen ontslagaanvraag indient bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen.

Andere verplichtingen
Bij ontvangst van de subsidie bent u verplicht dit volledig te gebruiken voor het betalen van de verschuldigde loonkosten. Daarnaast dient u de OR, personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan de werknemers te informeren over de subsidieverlening. Vervolgens is het nodig om tijdig een definitieve aanvraag voor vaststelling van de subsidie in te dienen.

Voor vragen over de NOW regeling of hulp bij de aanvraag kunt u terecht bij het NOW-team van Baat via now@baat.nl of +31 475 729 246. Ook als deze regeling geen soelaas biedt, staan wij u bij om alternatieve (personeels-)oplossingen te bespreken.

hide auteur

chapeau TV

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Vraag je
lidmaatschap aan

Toetreden tot de Chapeau Community kan al vanaf €24,50 per jaar. Daarnaast kunt u kiezen tussen een welkomstkorting of een welkomstgeschenk.

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Of word lid van onze community.