Home > Business > Brightlands groeit verder met opening in Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht

Brightlands groeit verder met opening in Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht

Het was Minister van Economische Zaken Henk Kamp die onlangs persoonlijk de deuren kwam openen van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen, in het bijzijn van onder meer Prins Constantijn in zijn rol van ‘special envoy’ namens Startup Delta. In Maastricht zijn de zogeheten LINK-instituten officieel geopend. En half november wordt het gloednieuwe Center Court op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen feestelijk in gebruik genomen. Brightlands is zichtbaar in beweging.

Een jaar geleden presenteerden pensioenuitvoerder APG, Provincie Limburg en Maastricht University de komst van het nieuwste Brightlands initiatief: Brightlands Smart Services Campus. 
In een tijdperk van steeds verdergaande digitalisering leveren smart services op basis van data-analyse cruciale bijdragen voor het oplossen van economische en maatschappelijke vraagstukken. Denk hierbij aan onderwerpen als financiële zekerheid, data security, gezondheid, klimaatverandering, burgerparticipatie en educatie. De Brightlands Smart Services Campus moet in het licht hiervan kennis, talent en ondernemerschap in de regio binden en verbinden: van data naar diensten om de kwaliteit van leven te verbeteren. Grote en kleine bedrijven en het wetenschappelijk instituut voor Business Intelligence & Smart Services vormen samen met startups en andere organisaties, de start van een open smart services community. Een community die in verbinding staat met kennis vanuit andere vakgebieden zoals nieuwe materialen, duurzame technologieën en gezondheid. 

Peter Verkoulen is CEO Brightlands Smart Services Campus
“Er is het afgelopen jaar voortvarend gewerkt aan het realiseren van top campus faciliteiten om te ondernemen, te onderzoeken en te leren. Maar bovenal worden de contouren zichtbaar van een community van professionals, ondernemers, wetenschappers en studenten die elkaar nu al weten te vinden en met kennis op het gebied van data het onmogelijke mogelijk willen maken. De campus heeft een vliegende start gemaakt en er melden zich nieuwe partijen om zich te vestigen. We maken hen nieuwsgierig en daar begint het mee.”

Uniek ecosysteem
De Universiteit Maastricht is nauw betrokken bij deze ontwikkeling. Martin Paul, voorzitter College van Bestuur Maastricht, is optimistisch. „Wij zien deze campus als een unieke kans om onze kennispositie op het gebied van data Science, smart services en kennistechnologie verder uit te bouwen, in de context van Brightlands thema’s op het gebied van financial services, artificiële intelligentie en gezondheid. Daarbij werken we in deze regio nauw samen met de collega’s van Hogeschool Zuyd en de Open Universiteit. We bieden onderzoekers van het BISS instituut en straks ongetwijfeld ook vele studenten, een plek midden in een uniek ecosysteem waarin fundamenteel en toegepast onderzoek naar data kan worden omgezet naar relevante kennis voor bestaande bedrijven of startups.” 

Twan Beurskens, Gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur 
Brightlands heeft vanaf het begin de belangstelling en betrokkenheid van gedeputeerde Twan Beurskens. „De Brightlands Smart Services Campus is een belangrijke schakel in onze ambitie om de kenniseconomie van Limburg duurzaam te versterken. Kijkend naar de positieve campusontwikkelingen in Sittard- Geleen, Maastricht en Greenport Venlo, zie ik Brightlands lokaal en internationaal groeien met nieuw talent, investeerders, wetenschappers en entrepreneurs en met vele directe en indirecte banen tot gevolg.”

Voor Heerlen is de betrokkenheid van APG extra interessant en de pensioenuitvoerder geeft aan ambitieus te zijn in de regio. “Voor APG is het van groot belang dat er nog meer talent en innovatiekracht in Limburg beschikbaar komt”, zegt Mark Boerekamp, lid van de raad van bestuur. „Zodat wij ons werk voor pensioen-fondsen die hun administratie en gelden aan ons hebben toevertrouwd, nog beter en efficiënter kunnen doen. Door in de Brightlands Smart Services Campus te participeren voorzien we in deze behoeften. Daar profiteren ook deelnemers van bij APG aangesloten pensioenfondsen van.” 

Center Court 
In november volgt dan de officiële opening van het gloednieuwe Center Court op de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen. Het nieuwe Center Court is de jongste mijlpaal in de metamorfose die de campus ondergaat. Eerder dit jaar werd al het nieuwe research Center van SABIC geopend en een gloednieuwe pilotplat faciliteit. DSM zette in 2014 de eerste stap met de opening van het DSM Materials Center. In het Center Court zijn centrale voorzieningen gevestigd voor alle partijen op de campus waaronder state of the art ontmoetings- en vergaderruimtes, een congresfaciliteit met een auditorium, restauratieve voorzieningen, een espressobar en sportvoorzieningen. Daarmee vormt Center Court het hart van de snelgroeiende community van Brightlands Chemelot Campus die op dit al meer dan 1800 kenniswerkers telt die nauw verbonden zijn met regionale, nationale en internationale bedrijven en instituten. 
Het Center Court is ook de nieuwe werkplek van het DSM Innovation Center, Chemelot Ventures en het team van Brightlands Chemelot Campus. Daarnaast gaan de studenten en onderzoekers van Maastricht Science Program en de Master Biobased Materials van Maastricht University en de studenten en docenten verbonden aan CHILL (Chemelot Innovation and Learning Labs, een samenwerkingsverband van Zuyd Hogeschool, Arcus College en Leeuwenborgh), er gebruikmaken van state of the art laboratoria en leeromgevingen. 

Bert Kip, CEO Brightlands Chemelot Campus, is blij met de ingebruikname van het Center Court. “Het zou mooi zijn als Center Court de ‘Brightlands factor’ wordt op onze campus Daarmee bedoel ik dat deze plek zorgt voor toevallige ontmoetingen met een nieuwe symbiose tot gevolg. Center Court faciliteert daarom formele en informele ontmoetingen en events en stimuleert samenwerking over grenzen heen. Primair voor eenieder met een passie voor de ontwikkeling van hoogwaardige materialen en duurzame technologieën, maar zeker ook voor diegenen binnen en buiten de campus die de ontwikkeling van nieuwe services, bedrijvigheid en talent hierin kunnen ondersteunen”.
De eerste schop voor de bouw van Center Court ging op 6 januari 2015 de grond in. Anderhalf jaar later heeft BAM Bouw en Techniek het gebouw waarin circa 45 miljoen euro is geïnvesteerd, opgeleverd. Het gebouw kent 18.317 m2 bruto verhuurbaar oppervlak. Verbinden en ontmoeten is de belangrijkste functie van het gebouw en daarop heeft Ector Hoogstad Architecten ook het ontwerp gebaseerd. Door gebruikmaking van diverse lagen met verschillende materialen geeft het gebouw tevens de transitie van materiaalontwikkeling in deze regio weer, te beginnen in de tijd van de mijnen tot aan de hoogwaardige en biobased materialen die de campus vandaag de dag ontwikkelt. 
Center Court wordt gefinancierd door Chemelot Campus Vastgoed c.v., een samenwerkingsverband van de provincie Limburg, DSM Nederland B.V. en Maastricht University. Het gebouw is ook mogelijk gemaakt door een gecombineerde subsidie van de provincie Limburg en de omliggende gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen. Dit is opnieuw een voorbeeld van de kracht van de Triple Helix: samenwerking tussen overheden, kennis- en onderwijsinstellingen en bedrijven. Center Court wordt officieel geopend op woensdag 16 november 2016 door de Commissaris van de Koning van de Provincie Limburg, drs. Th. J.F.M Bovens en Directeur-Generaal dr. B. Leeftink van het Ministerie van Economische Zaken.

Maastricht en Venlo
Buiten Geleen en Heerlen kent Brightlands nog twee campussen, die in Maastricht en Venlo. Ook daar is er volop beweging. De officiële opening van de LINK Instituten (MERLN en M4I) in de eerste week van september is daarvan een sprekend voorbeeld. De LINK-instituten, mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, zijn inhoudelijk verbonden met de Brightlands campussen en vinden hun basis in Maastricht. Het MERLN Instituut wordt geleid door professor Clemens van Blitterswijck en ontwikkelt nieuwe en complexe technologieën op het gebied van weefsels en organen om herstel en regeneratie te bevorderen. Het Maastrichtse MultiModal Molecular Imaging Institute (M4I) onder leiding van Ron Heeren en Peter Peters is een moleculaire beeldvorming instituut met een krachtig palet van high-end, innovatieve imaging technologieën. Beide instituten maken een sterke groei door. Jan Cobbenhagen is sinds 1 mei CEO van de Brightlands Health Campus in Maastricht. „Wij openen voorlopig geen nieuw gebouw op onze campus, maar we zijn wel in het aantal mensen al aardig gegroeid. In tegenstelling tot de campussen van Chemelot en Heerlen heeft de Maastricht Health Campus geen vastgoed in eigendom. MHC is vooral een valorisatiecampus. En onlangs hebben we er een belangrijke nieuwe taak bijgekregen: de valorisatie (commercialisatie) van vindingen en kennis van Maastricht University en MUMC+. Wij houden ons in Maastricht specifiek bezig met de vraag hoe we de kennis die er is vanuit de Universiteit Maastricht en het AZM, maar ook van de andere campussen van Brightlands, zoveel mogelijk naar de markt kunnen brengen voor concrete toepassingen. In dit kader werken we momenteel aan diverse initiatieven die tot nieuwe bedrijfjes zullen leiden. Vanuit het BioPartner Center werken we vooral aan het combineren van kennisdomeinen van de verschillende campussen, zoals in de regeneratieve geneeskunde en moleculaire beeldvorming. Daarbij gaat het ons vooral om de patiëntspecifieke toepassing van de beschikbare kennis.“ 
Cobbenhagen heeft het over de valorisatie van deze kennis. „Het uiteindelijke doel van de Brightlands Maastricht Health Campus is om nieuwe geavanceerde vindingen en kennis naar de markt te brengen zodat patiënten ervan kunnen profiteren.

Het bundelen van de krachten is daarbij essentieel. De vier entiteiten die de campussen zijn, zoveel mogelijk tot één geheel smeden om tot een optimaal resultaat te komen. We zijn zeker niet de enige Health Campus in de wereld. Maar door die nauwe samenwerking ontstaat hier wel een bundeling van zowel kennis als zeer hoogwaardige apparatuur. En daarmee kunnen we ons wel een heel krachtige positie verwerven op internationaal vlak.” In dat kader volgt Cobbenhagen ook nauwgezet de ontwikkelingen op de Brightlands campus in Venlo, waar met name een relatie wordt gelegd tussen gezondheid en voeding. En dat geldt ook voor Twan Beurskens. „Het gebied rondom Venlo heeft agro altijd al als speerpunt gehad. Er zijn hier vele bedrijven gevestigd door op de wereldkaart een belangrijke rol spelen. Door de samenwerking binnen Brightlands ontstaat er een kennisuitwisseling die deze positie nog verder versterkt.” 

chapeau TV

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Vraag je
lidmaatschap aan

Toetreden tot de Chapeau Community kan al vanaf €24,50 per jaar. Daarnaast kunt u kiezen tussen een welkomstkorting of een welkomstgeschenk.

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Of word lid van onze community.