Home > Business > Brightlands exponent van innovatief Limburg

Brightlands exponent van innovatief Limburg

Elf jaar geleden, in 2013, besluiten Provincie Limburg en Maastricht University de ontwikkeling van Limburg tot top technologische regio in eigen hand te nemen. Ze reserveren zeshonderd miljoen euro voor een ambitieus innovatieprogramma dat zijn beslag krijgt in Brightlands. Merknaam voor vier samenwerkende campussen in Geleen, Maastricht, Heerlen en Venlo. Gefocust op gezondheid, circulariteit, voeding en data. Een ecosysteem met anno 2024 ruim 350 deelnemende bedrijven en kennisinstellingen, goed voor meer dan 16.000 voltijdse directe arbeidsplaatsen en betrokkenheid van bijna 14.000 studenten.

Brightlands is in iets meer dan tien jaar uitgegroeid tot een krachtige economische motor voor Limburg. Een transitie die langzaam maar zeker internationaal bewondering afdwingt. Want Limburg, met name het zuiden, komt van ver. Lamgeslagen na de sluiting van de kolenmijnen eind jaren zestig, ondanks de komst van enkele grote overheidsinstellingen als het ABP en het CBS, de oprichting van Universiteit Maastricht, de ontwikkeling van de chemische industrie en de vestiging van autofabriek DAF, later NedCar. Een regio met een torenhoge werkloosheid en een relatief ongezonde bevolking.

Veerkrachtig en trots

Een regio met een somber perspectief, maar tegelijk met een veerkrachtige en trotse bevolking. En die weet wat veranderen is. In amper een eeuw transformeerde de landbouweconomie naar mijnbouw. Limburg hield Nederland warm met zijn kolen, zorgde met zijn zand, grind en cement voor bouwstoffen. Een transitie die welvaart bracht en waaraan begin jaren zeventig abrupt een einde komt.

In 2013 vinden bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen elkaar in een nieuwe transitie naar duurzaamheid en circulariteit. Geholpen door de verkoop van de Essent-aandelen door de provincie die een groot deel van de vereiste investeringen garandeert. Limburg recht zijn rug en begint aan een ongekende inhaalrace.

Innovatie kracht van deze regio

 

Brightlands
Brightlands

Krachten gebundeld

In Brightlands bundelen grote internationale ondernemingen, honderden gespecialiseerde mkb’ers, universiteiten, hogescholen en overheden hun krachten. Gesitueerd in het hart van Europa met een enorm achterland van grote Duitse en Belgische steden, talloze kennisinstellingen en tientallen miljoenen mensen. Een internationale regio met volop kansen om een nieuwe transitie te realiseren met werkgelegenheid en welvaart.

Een regio ook waar talent volop de ruimte krijgt. Gedeputeerde Stephan Satijn zegt dat Limburg zichzelf opnieuw heeft uitgevonden, opnieuw een transitie heeft gerealiseerd.

„We zijn nu druk bezig met voorbereidingen op de mogelijke komst van de Einstein Telescope, een hoogwaardig onderzoeksobservatorium, waarmee Europa de oorsprong van ons heelal wil gaan ontdekken en waarvoor Limburg zich samen met België en Duitsland kandidaat heeft gesteld. We zijn trots op het label ‘koploper in innovatie in Europa’. Brightlands is het merk voor innovatief Limburg.” De eerste Brightlands Campus ziet het levenslicht in Geleen, pal naast het chemische complex Chemelot. Maastricht en later Heerlen en Venlo volgen en samen vormen ze een ecosysteem met open innovatie als een van de magneten voor (internationale) ondernemingen, startups, scale-ups en mkb. Een incubator van ondernemerschap en talentontwikkeling.

Krachtig ecosysteem

Een ecosysteem met schaal en slagkracht. Op Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen bijvoorbeeld, waar nieuwe chemie en materialen worden ontwikkeld die onze samenleving circulair maken. Een campus als kraamkamer voor de circulaire transitie. Afval als grondstof in plaats van fossiele ingrediënten voor plastics. In Maastricht waar op de campus rond het universitaire ziekenhuis het voorspellen en voorkomen van aandoeningen een enorme vlucht neemt. Een plek waar cellen en weefsels gekweekt worden die straks zelfs organen kunnen vervangen. Gezondheid en circulariteit staan ook centraal op de campus in Venlo, waar gezonde en duurzame voeding, future farming en de biocirculaire economie leidend zijn. De vierde Brightlands Campus in Heerlen vervult een rol als koploper in de landelijke AI-coalitie en ontwikkelt kennis en toepassingen op het gebied van mensgerichte kunstmatige intelligentie en data-wetenschappen. Gericht op verbetering van de publieke dienstverlening en veiligheid en ondersteunend aan duurzame industrie, gezondheid en zorg.

Grenzeloze verbindingen

De Brightlands Campussen zijn de centra van de Limburgse innovatiekracht: open omgevingen waar ondernemers, onderzoekers en studenten samen vernieuwen, grenzen slechten en doorbraken realiseren. Ieder met hun eigen specialisme, maar vooral ook sterk in het leggen van de verbindingen daartussen. Koppeling van datakennis aan de cleanrooms van Chemelot, aan de gezondheidsexpertise in Maastricht en de voedingskennis in Venlo, opent nieuwe werelden van grenzeloze mogelijkheden op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en digitalisering. En die blijven niet beperkt tot de terreinen van de campussen: Brightlands is het merk waar iedereen die in Limburg wil groeien en ontwikkelen zich achter kan scharen. Samen werken ze aan oplossingen voor de nieuwe welvaart.

Een regio met een enorm achterland

 

Brightlands

Nieuwe welvaart

Limburg verlegt zo opnieuw grenzen voor de wereld en groeit uit tot een gewilde vestigingsplek voor bedrijven en instituten. Een nieuwe motor van economische en maatschappelijke groei. Brightlands is geen in zichzelf gekeerde organisatie. In[1]tegendeel, om innovaties te realiseren zijn ondernemers, studenten, onderzoekers en specialisten nodig. Mensen uit binnen- en buitenland. Academici, hbo’ers, technici, vakmensen, studenten, iedereen. Elke directe arbeidsplaats creëert volgens economen zes à zeven indirecte werkplekken. Dat betekent nieuwe welvaart, bloeiende steden en dorpen, een bevolking met kansen. Natuurlijk, Brightlands is nog niet af. Er moeten nog stappen gezet worden. De transities vergen investeringen, financiële offers, commitment van Den Haag en Brussel. Maar er is een nieuwe basis gelegd. Er zijn nog betaalbare woningen, goed onderwijs, een uitstekende infrastructuur, een centrale ligging. Een gastvrije cultuur in een internationale setting met Duitsland en België als buren.

Hoogwaardig vestigingsklimaat

Opnieuw uitgevonden

Talent krijgt er de ruimte. Om uit te blinken op het snijvlak van duurzaamheid en gezondheid of om mee te werken aan iets onvoorstelbaars als de Einstein Telescope. Een project waarmee Europa de oorsprong van ons heelal wil gaan ontdekken, en waarvoor de internationale Brightlands-regio zich kandidaat heeft gesteld. Limburg heeft zichzelf opnieuw uitgevonden, opnieuw een transitie gerealiseerd.

brightlands.com

Brightlands
hide auteur

chapeau TV

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Vraag je
lidmaatschap aan

Toetreden tot de Chapeau Community kan al vanaf €24,50 per jaar. Daarnaast kunt u kiezen tussen een welkomstkorting of een welkomstgeschenk.

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Of word lid van onze community.