Home > Branded content > Wiertz Foundation richt zich op maatschappelijke doelen

Wiertz Foundation richt zich op maatschappelijke doelen

Vooral bij familiebedrijven komt het vaak voor dat er een aparte foundation wordt opgericht voor maatschappelijke doelen. Zo ook bij het Limburgse bedrijf Wiertz Company, dat een speciale Wiertz Foundation heeft die al sinds 2006 bestaat.

Keuzes maken, dat is wellicht nog de grootste uitdaging voor een foundation, zo merken Dionne Wiertz (mede-eigenaar Wiertz Company) en Roger Holtus (algemeen directeur Wiertz Company). Beiden zitten in de Wiertz Foundation die samen met de andere bestuursleden Harm Wiertz en Michel Dijkman een keer of vier per jaar in vergadering bijeenkomen om doelen te kiezen en de voortgang te evalueren.

De keuzes kunnen veelzijdig zijn, zo beaamt Dionne Wiertz. Zo noemt ze de investering vanuit de foundation in een nieuw onderdak voor berberapen in de GaiaZOO in Kerkrade. „Dat was in 2017 en we zijn daar best wel trots op, dat we iets tastbaars hebben kunnen doen.”

Roger Holtus noemt het sturen van honderd medewerkers afgelopen zomer naar het watersnoodgebied in Valkenburg om daar te helpen. „Dan geef je niet rechtstreeks geld maar uiteraard betalen wij die mensen wel. Die hebben daar echt goed werk kunnen verrichten.”

Een ander voorbeeld dat hij noemt, is het partnerschap met philharmonie zuidnederland. Onderdeel daarvan is een investering in een masterclass dirigeren. „We kunnen niet elke harmonie en fanfare apart ondersteunen. Dus hebben we het anders gedaan door alle dirigenten van de verenigingen in Limburg en Brabant de kans te bieden zo’n professionele masterclass te volgen. Dat straalt uiteindelijk dan weer af op de afzonderlijke verenigingen. Op die manier bevorderen we de cultuursector.”

In de sociale sector richt de foundation zich onder meer op jongeren met een achterstand. „Zo zijn we partner van Credohuis, voor dak- en thuisloze jongeren”, vertelt Dionne Wiertz. „Dat zit enigszins in het verlengde van ons werk. We kunnen die jonge mensen in een aantal gevallen ook helpen met het vinden van werk.”

De foundation is op een praktische manier verweven met Wiertz Company. „De medewerkers op onze kantoren weten van onze activiteiten en kijken mee voor ideeën. Op die manier hebben we heel wat voelhorens in de maatschappij. En zo groeit Wiertz Foundation mee met Wiertz Company.”

Het blijft moeilijk voor het bestuur als mensen teleurgesteld moeten worden. „Dat is onvermijdelijk want je kunt helaas niet alle aanvragen honoreren”, zegt Roger Holtus. „We werken vanuit een helder kader en daar moet je je dan aan houden. Om zo constructief mogelijk te werken kiezen we elk jaar voor één hoofdthema, bijvoorbeeld cultuur of onderwijs. Daarmee geef je al een duidelijke richting aan. De uitdaging is om je doelen duidelijk af te bakenen. Vooral nu we, in navolging van Wiertz Company, ook meer en meer landelijk opereren. Daarom hebben we Michel Dijkman gevraagd in het bestuur, die heeft een breed landelijk netwerk. Het gaat zeker niet alleen om het geven van geld. We kunnen ook onze expertise inzetten en meedenken bij bepaalde projecten. Ook kan dan gebruik worden gemaakt van ons netwerk. Het gaat ons vooral om daden. En meer en meer zullen we proactief zijn en zelf ook initiatieven benaderen. Daarnaast kunnen mensen via een formulier op onze website een aanvraag indienen. Maar zoals gezegd, we kunnen niet alles honoreren.”

Het voeren van een foundation hoort volgens Holtus bij het Rijnlandse model, waarop Wiertz Company gestoeld is. „Dat betekent dat je niet gaat voor winstmaximalisatie, maar dat je telkens opnieuw in je bedrijf investeert en dat je je verantwoordelijk voelt voor je omgeving.”

Wiertz Foundation ondersteunt nu zelfstandig projecten maar wil in de toekomst wel kijken waar samengewerkt kan worden met andere partijen. „Dat heeft ermee te maken dat we nu landelijk opereren. Waarschijnlijk zullen we om die reden ook het bestuur uitbreiden, want vanuit Limburg kun je niet alles overzien.”

Het op deze manier maatschappelijk acteren laat de bestuursleden niet onbewogen. „Je komt natuurlijk van alles tegen en dat raakt je zeker”, zegt Dionne Wiertz. „Bijvoorbeeld armoede bij kinderen, dat laat je niet koud. En de watersnood was natuurlijk ook heel aangrijpend. Zo dicht-bij, dat doet je wel wat. Dan vinden we het fijn dat we echt iets kunnen betekenen.”

Avenue Ceramique 16, Maastricht (NL) – wiertz.com

show auteur

Auteur: Jo Cortenraedt

Hoofdredacteur, uitgever en allround journalist

Jo Cortenraedt

chapeau TV

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Vraag je
lidmaatschap aan

Toetreden tot de Chapeau Community kan al vanaf €24,50 per jaar. Daarnaast kunt u kiezen tussen een welkomstkorting of een welkomstgeschenk.

Iedere week het beste
van Chapeau?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!
Of word lid van onze community.

Menu