Berichten van Kwaliteit van leven prioriteit voor Maastricht Marketing

In het verre verleden togen vertegenwoordigers van de VVV Maastricht, de voorganger van Maastricht Marketing, onder meer naar de Verenigde Staten en China om toeristen naar de Limburgse hoofdstad te trekken. Die konden toen goed gebruikt worden, maar inmiddels wordt er bewuster omgegaan met de internationale toeristen en richt de organisatie zich in de eerste plaats op kwaliteit.

De kwaliteit van leven in en rond de stad, dat is nu prioriteit nummer één voor Maastricht Marketing. Het toerisme wordt zeker niet afgezworen, maar dat mag niet ten koste gaan van het woonplezier van de eigen inwoners.
Het is altijd een lastige balans. Enerzijds zorgen bezoekers voor heel wat inkomsten in de stad. De gemeente profiteert onder meer via de inkomstenbelasting en de ondernemers zien de bezoekers graag komen want die zorgen voor meer omzet. Maar op menige dagen, zeker als de Duitsers en Belgen een vrije dag hebben, moeten verkeersregelaars zien om de stroom aan voertuigen nog enigszins in goede banen te leiden. In het centrum kun je dan over de koppen lopen. Maastricht Marketing wil voorkomen dat het onmiskenbare succes zich tegen de stad en vooral de bewoners en omwonenden gaat keren. „Daarom moeten we samen bouwen aan een zo goed mogelijke leefbaarheid”, stelt directeur Leontien Mees. „Maastricht heeft zich op drie fronten ontwikkeld, die elk voor een grote toestroom zorgen. In de eerste plaats de toeristen die onze stad heel aantrekkelijk vinden om er te winkelen en te ontspannen. Dan de duizenden studenten en kenniswerkers van de Universiteit Maastricht, het MUMC+ en Brightlands, die van heinde en verre komen om zich hier te ontwikkelen en te leven. En tenslotte de grote internationale evenementen die een heel doelgericht internationaal publiek trekken, met name de kunstbeurs TEFAF en de André Rieu-concerten op het Vrijthof. Die bezorgen Maastricht niet alleen een geweldig imago wereldwijd, dat is sowieso onbetaalbaar. Maar die zorgen ook voor een forse economische opsteker. Maar we moeten met z’n allen natuurlijk zorgen dat het nog allemaal behapbaar blijft.”

Anders dan in het verdere verleden is het tegenwoordig niet de ambitie om méér toeristen naar Maastricht te halen, want die komen al in groten getale. Niet alleen in de zomer, maar door het hele jaar heen, met name voor een ‘gezellig weekendje Maastricht’. „We willen de bezoekers wel meer aan ons binden door ze bijvoorbeeld te verleiden voor een meerdaags verblijfsarrangement, dat levert vanzelf een groter bestedingspatroon op en dat is weer goed voor de stad. Actieve campagnes doen we alleen nog in de Benelux en in een deel van Duitsland en dan samen met Visit Zuid-Limburg en Noord- en Midden Limburg.” Toeristen en studenten, dat lijken twee werelden, maar toch zit er een duidelijke link, want die studenten brengen ook regelmatig familieleden en vrienden naar de stad. „Onderzoek wijst uit dat de studenten vooral komen voor het probleemgestuurd onderwijs van de UM en de innovaties in de onderwijsinstellingen. Daarnaast speelt de bekendheid van het Verdrag van Maastricht nog altijd een grote rol. Dus we hebben veel troeven in handen. Nu richten we ons in de eerste plaats op een lange termijnvisie, gericht op de kwaliteit van leven in de stad, zodat Maastricht ook echt een eigen karakter blijft behouden. Dat doe je niet door alles te laten zoals het is. Uiteraard moeten we alle goeds koesteren, maar daarnaast openstaan voor veranderingen. Want de wereld is constant in beweging, dus de behoeften van de bezoekers veranderen ook.”

Maastricht heeft de laatste jaren ook meer de luiken en poorten opengezet richting het Heuvelland. „Wij versterken elkaar enorm. Een aantrekkelijke stad met een prachtig groen achterland, dat wordt steeds meer gewaardeerd en zorgt ervoor dat mensen zich hier willen vestigen en bezoekers langer in de streek verblijven. Dat zou je verder kunnen versterken door concrete arrangementen aan te bieden voor de hele Euregio, samen met Aken, Luik en Hasselt. Daar waren we voor corona mee bezig en hopen we weer op te kunnen pakken.”

Ook binnen de stadsgrenzen heeft Leontien Mees nog wel wensen. „De geweldige ligging aan de Maas kan beter benut worden, daar zijn nu gelukkig concrete plannen voor. De looproute vanuit het MECC naar het centrum zou aantrekkelijker mogen. De Groene Loper dient als goed voorbeeld. En we mogen nog meer dan we al doen de stad een echte bestemming voor (culturele) fijnproevers maken. Met niet alleen TEFAF en Rieu, maar ook Musica Sacra, Bonnefanten met het populaire concept First Friday’s en de Nederlandse Dansdagen. Dat we dit voorjaar van drie naar zes Michelin-sterrenrestaurants zijn gegaan, is koren op onze molen. Dat is echt een erkenning voor een stad waar je volop en bewust kunt genieten van het leven. Niet dat alleen sterrenzaken de moeite waard zijn, de rest profiteert vanzelf mee. Dat is weer goed voor de hotelbezetting en ook voor de aantrekkingskracht op jeugdig personeel, waar veel zaken naar zoeken. Menige collega in het westen is jaloers dat wij hier een zo hoog gastronomisch label hebben. Dat past bij onze stelling dat we moeten hameren op kwaliteit. Niet méér maar béter. ”